ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาลกลางสหรัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา''' ({{lang-en|Federal Government of the United States of America}}) เป็น[[รัฐบาลกลาง]]ของ[[สหรัฐอเมริกา]]ซึ่งใช้การปกครองแบบสาธารณรัฐตามรัฐธรรมนูญและประกอบด้วยรัฐห้าสิบรัฐ รวมตลอดถึงเขตการปกครองใหญ่หนึ่งแห่ง และดินแดนอื่น ๆ แบ่งเป็นสามฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ซึ่ง[[รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา]]ให้ใช้อำนาจผ่าน[[รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา|รัฐสภา]] [[ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา|ประธานาธิบดี]] และ[[ศาลกลางในสหรัฐอเมริกา|ศาลกลาง]] รวมถึง [[ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา|ศาลสูงสุด]] ตามลำดับ อำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนั้น กับทั้งการจัดตั้งกระทรวงในฝ่ายบริหารและศาลชั้นรองนั้น เป็นไปตามที่บัญญัติเพิ่มเติมไว้ใน[[รัฐบัญญัติ]]
 
ชื่อเต็มของประเทศ คือ "สหรัฐอเมริกา" (The United States of America) ไม่ปรากฏชื่ออื่นในรัฐธรรมนูญ และชื่อนี้ยังปรากฏบนเงินตรา สนธิสัญญา และคดีความซึ่งรัฐเป็นคู่ความ (เช่น [[Charles T. Schenck v. United States|คดีระหว่างชาลส์ ที. เช็งก์ กับสหรัฐอเมริกา]]) ส่วนคำว่า "รัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา" (Government of the United States of America) หรือ "รัฐบาลสหรัฐ" (United States Government) นั้นนิยมใช้ในเอกสารราชการเพื่อแทนรัฐบาลกลางแยกจากรัฐทั้งหลายโดยรวม ในระดับภาษาเขียนหรือสนทนาอย่างเป็นกันเองนั้น นิยมใช้ว่า "รัฐบาลกลาง" (Federal Government) และบางทีก็ใช้ว่า "รัฐบาลแห่งชาติ" (National Government) คำว่า "กลาง" และ "แห่งชาติ" ที่ปรากฏในชื่อส่วนราชการและโครงการราชการนั้นมักบ่งบอกการสังกัดรัฐบาลกลาง (เช่น [[สำนักงานสอบสวนกลาง]] และ[[องค์การบริหารบรรยากาศและมหาสมุทรแห่งชาติ]]) นอกจากนี้ เพราะรัฐบาลกลางตั้งอยู่ใน[[วอชิงตัน ดี.ซี.]] โดยทั่วไปจึงใช้ "วอชิงตัน" [[นามนัย|เรียกแทน]]รัฐบาลกลาง
13,834

การแก้ไข