ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์"

(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
'''ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์''' ({{lang-en|Maslow's hierarchy of needs}}) เป็นทฤษฎีทาง[[จิตวิทยา]] ที่เสนอโดย [[อับราฮัม มาสโลว์]] ในรายงานเรื่อง "A Theory of Human Motivation" ปี 1943<ref name="multiple">A.H. Maslow, ''[http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm A Theory of Human Motivation]'', Psychological Review 50(4) (1943):370-96.</ref> หลังจากนั้นมาสโลว์ยังไปขยายแนวคิดไปรวมถึงข้อสังเกตของเขาเกี่ยวกับความอยากรู้อยากเห็นแต่กำเนิดของมนุษย์ ทฤษฎีของเขาคล้ายกับทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการหลาย ๆ ทฤษฎี ซึ่งทั้งหมดเน้นที่การเติบโตของมนุษย์ในระยะต่าง ๆ
 
== ลำดับขั้นเทพทู ==
ลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ มักถูกนำเสนอโดยรูปพิระมิด ที่ความต้องการที่มากที่สุด พื้นฐานที่สุดจะอยู่ข้างล่างและความต้องการ[[ความสมบูรณ์ของชีวิต]] (self-actualization) จะอยู่บนสุด<ref name=steere>{{cite book |title= Becoming an effective classroom manager: a resource for teachers |author= Bob F. Steere |publisher= SUNY Press |year= 1988 |isbn= 0887066208, 9780887066207 |url= http://books.google.com/?id=S2cwd56VvOMC&pg=PA21&dq=Maslow's+hierarchy+of+needs&cd=3#v=onepage&q=Maslow's%20hierarchy%20of%20needs }}</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม