ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพ็ญ พิสุทธิ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 2536 เงารัก (ช่อง 3)...ตติยา
* 2536 อยู่กับก๋ง (ช่อง 3)
* 2537 [[คลื่นชีวิต (ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2537)|คลื่นชีวิต]] (ช่อง 3) จอนนี่ จริยา กันตา สถาพร เพ็ญพิสุทธิ์ บดินทร์
* 2537 แม่แตงร่มใบ (ช่อง 3)
* 2538 [[ฝันเฟื่อง]] (ช่อง3)
14,121

การแก้ไข