ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ปัจจุบัน สมาชิกคณะซาเลเซียนในประเทศไทยที่ยังมีชีวิต มีจำนวน 91 ท่าน (สถิติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2009) โดยมี บาทหลวงเปาโล ประเสริฐ สมงาม ดำรงตำแหน่ง[[อธิการเจ้าคณะแขวง]]ซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
 
== '''โรงเรียนในเครือคณะนักบวชซาเลเซียนเลเซียนแห่งประเทศไทย''' ==
 
ประเทศไทย
 
*[[โรงเรียนเซนต์ดอมินิกสารสิทธิ์พิทยาลัย]] พ.ศ.2471
 
*[[วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ]] พ.ศ. 2489
 
*[[โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย]] พ.ศ. 2490
*[[วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง]]
 
*[[โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานีแสงทองวิทยา]] พ.ศ. 2493
 
*[[โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี]] พ.ศ. 2500
 
*[[โรงเรียนแสงทองวิทยาเซนต์ดอมินิก]] พ.ศ. 2504
*[[วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง]] พ.ศ. 2524
ประเทศกัมพูชา
*[[โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย]]
 
*[[โรงเรียนดอนบอสโก พนมเปญ]]
81

การแก้ไข