ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศศินา วิมุตตานนท์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
19. รับพระราชทานรางวัล”เทพทอง”ครั้งที่ 15 ประจำปีพ.ศ. 2556 ประเภท บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ จากสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
20. รับพระราชทานรางวัล “เทพทอง”ครั้งที่ 15 ประจำปีพศ.ศ. 2556 ประเภท บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ ในฐานะ “นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น” จากสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเทพทอง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557
 
21. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบโล่รางวัล “แม่ดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” ในงาน Merit for Mom ทำบุญเพื่อแม่ ครั้งที่4 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วันที่ 15 สิงหาคม 2558
380,773

การแก้ไข