ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปืนกลเดกเตียริออฟ"

คำผิด บรรบุรุษ เป็น บรรพบุรุษ
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
(คำผิด บรรบุรุษ เป็น บรรพบุรุษ)
|}}
'''ปืนกลเดกเตียริออฟ''' ({{lang-ru| Пулемёт Дегтярёвa Пехотный}} ''Pulemyot Degtyaryova Pekhotny'' "Degtyaryov's infantry machine gun") เป็นปืนกลเบาใช้กระสุนขนาด 7.62×54mmR ถูกใช้ในสหภาพโซเวียตในปี 1928
ปืนกลเดกเตียริออฟเป็นบรรบุรุษของบรรพบุรุษของ RPD machine gun
== Users ==
<!--READ FIRST: This section is for cited entries only. Please do not add entries into this list without a citation from a reliable source. All entries without a citation will be removed. Thank you.-->