ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|สมณศักดิ์ =สมเด็จพระพุฒาจารย์
|วันเกิด = 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443
|วันบวชเณร = 25 มีนาคม พ.ศ. 2461
|วันบวช = 12 มิถุนายน พ.ศ. 2464
|วันตาย = 27 มกราคม พ.ศ. 2526
|พรรษา = 61
|อายุ = {{อายุปีและวัน|2443|2|5|2526|1|27}}
|วัด = [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]]
|วัด =
|จังหวัด = [[กรุงเทพมหานคร]]
|สังกัด = [[มหานิกาย]]
|วุฒิ = [[นักธรรมชั้นเอก]], [[เปรียญธรรม 6 ประโยค]]
|ตำแหน่ง = [[เจ้าอาวาส]][[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] <br/>[[เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ]]
|รางวัล =
 
== ประวัติ ==
=== ชาติภูมิ ===
สมเด็จพระพุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า '''เสงี่ยม วิโรทัย''' เกิดเมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443 เป็นบุตรของนายเขียว-นางประกอบ วิโรทัย ภูมิลำเนาอยู่ตำบลหันสัง [[อำเภอบางปะหัน]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] เมื่อศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วจึงบวชเป็นสามเณรในปี พ.ศ. 2460 จนอายุครบบวชจึงได้อุปสมบท ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมี[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)|พระพรหมมุนี (แพ ติสฺสเทโว)]] เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมงคลราชมุนี (ผึ่ง ปุปฺผโก) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ[[พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค)|พระราชเวที (นาค สุมนนาโค)]] เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาทางธรรมว่า '''จนฺทสิริ''' จากนั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้[[เปรียญธรรม 6 ประโยค]] ในปี พ.ศ. 2482<ref>''เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒'', หน้า 154</ref>
สมเด็จพระพุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า '''เสงี่ยม วิโรทัย''' เกิดเมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443 เป็นบุตรของนายเขียว-นางประกอบ วิโรทัย ภูมิลำเนาอยู่ตำบลหันสัง [[อำเภอบางปะหัน]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] ได้ศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จึงช่วยบิดาทำนา จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2460 จึงย้ายมาอยู่กับพระอาจารย์ทอง คณะ 5 วัดสุทัศนเทพวราราม
 
=== อุปสมบท ===
แล้วบวชเป็นสามเณรในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2461 โดยมีพระมงคลราชมุนี (ผึ่ง ปุปฺผโก) เป็นพระอุปัชฌาย์
 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า '''เสงี่ยม วิโรทัย''' เกิดเมื่ออายุครบบวชจึงได้อุปสมบทในวันอังคารที่ 512 กุมภาพันธ์มิถุนายน พ.ศ. 2443 เป็นบุตรของนายเขียว-นางประกอบ วิโรทัย ภูมิลำเนาอยู่ตำบลหันสัง [[อำเภอบางปะหัน]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] เมื่อศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วจึงบวชเป็นสามเณรในปี พ.ศ. 2460 จนอายุครบบวชจึงได้อุปสมบท2464 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมี[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)|พระพรหมมุนี (แพ ติสฺสเทโว)]] เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมงคลราชมุนี (ผึ่ง ปุปฺผโก) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ[[พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค)|พระราชเวที (นาค สุมนนาโค)]] เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาทางธรรมว่า '''จนฺทสิริ''' จากนั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้[[เปรียญธรรม 6 ประโยค]] ในปี พ.ศ. 2482<ref>''เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒'', หน้า 154</ref>
 
=== การศึกษา ===
ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมต่อจนสอบได้ตามลำดับดังนี้
* พ.ศ. 2462 สอบได้[[นักธรรมชั้นตรี]]
* พ.ศ. 2464 สอบได้[[นักธรรมชั้นโท]]
* พ.ศ. 2474 สอบได้[[นักธรรมชั้นเอก]]
* พ.ศ. 2470 สอบได้[[เปรียญธรรม 3 ประโยค]]
* พ.ศ. 2473 สอบได้[[เปรียญธรรม 4 ประโยค]]
* พ.ศ. 2476 สอบได้[[เปรียญธรรม 5 ประโยค]]
* พ.ศ. 2482 สอบได้[[เปรียญธรรม 6 ประโยค]]<ref>''เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒'', หน้า 154</ref>
 
== สมณศักดิ์ ==
 
== มรณภาพ ==
สมเด็จพระพุฒาจารย์ มรณภาพเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2526<ref>''เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒'', หน้า 156</ref> สิริอายุ {{อายุปีและวัน|2443|2|5|2526|1|27}} พรรษา 61 ได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2526 เวลา 17.00 น.
 
== อ้างอิง ==
{{เริ่มอ้างอิง}}
* {{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง = กรมศิลปากร|ชื่อหนังสือ = เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒|URL = |จังหวัด = กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่ = กรมศิลปากร|ปี = 2545|ISBN = 974-417-530-3|จำนวนหน้า = 450}}
* {{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง = กิตฺติวุฑฺโฒ ภิกฺขุ|ชื่อหนังสือ = ตายแล้วไปไหนและของดีจากเปรต|URL = |จังหวัด = กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่ = มูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย|ปี = 2526|จำนวนหน้า = 230}} [พิมพ์เป็นธรรมานุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (จนฺทสิริมหาเถร)]
{{จบอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระพุฒาจารย์|สงี่ยม]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 6 ประโยค]]
[[หมวดหมู่:อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม]]
[[หมวดหมู่:เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ]]
[[หมวดหมู่:เจ้าคณะภาค 1]]
[[หมวดหมู่:เจ้าคณะภาค 2]]
[[หมวดหมู่:เจ้าคณะจังหวัด]]
[[หมวดหมู่:เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา]]