ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สองฝั่งคลอง"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
คุณลานและทับทิมแม้จะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขแต่ต้องพบปัญหามาเป็นระยะๆ ที่ต้องใช้ทั้งคุณธรรม ความอดทนและพยายามเพื่อให้ข้ามสู่อีกฝั่งคลองของชีวิต
 
== รายชื่อนักแสดง ปี 2535 ==
==ละครโทรทัศน์==
{| class="wikitable"
นักแสดง ปี 2535
!ปี ||พ.ศ. 2535
*[[ยุรนันท์ ภมรมนตรี]] รับบท...คุณลาน
|-
*[[จินตหรา สุขพัฒน์]] รับบท...คุณทับทิม
|'''สถานีออกอากาศ''' || [[ช่อง 7]]
*[[เมทนี บุรณศิริ]] รับบท...ฉัตร
|-
*[[ชไมพร จตุรภุช]] รับบท...คุณเฟื่อง
|'''ผู้จัดละคร''' || [[ดาราวิดีโอ]]
*[[จารุวรรณ ปัญโญภาส]] รับบท...คุณยี่สุ่น
|-
*[[ไพโรจน์ ใจสิงห์]] รับบท... ท่านเจ้าคุณยุติธรรม
|'''บทโทรทัศน์''' || [[จิตรตาภา]]
*[[วัชรารัศมี สุนทรพนาเวช]] รับบท...คุณสาคร
|-
*[[มานพ อัศวเทพ]] รับบท...ท่านเจ้าคุณทหาร
|'''ผู้กำกับการแสดง'''|| [[ดาราวิดีโอ#ผู้กำกับการแสดงในสังกัด|สยาม สังวริบุตร]]
*[[รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง]] รับบท...คุณหญิงย่า
|-
*[[วรรณิศา ศรีวิเชียร]] รับบท...รำพึง
*|คุณลาน || [[ยุรนันท์ ภมรมนตรี]] รับบท...คุณลาน
*[[น้ำเงิน บุญหนัก]] รับบท...ยายเสม
|-
*[[ปทุมวดี โสภาพรรณ]] รับบท...เจิม
|คุณทับทิม || [[จินตหรา สุขพัฒน์]]
*[[พิราวรรณ ประสพศาสตร์]] รับบท...คุญหญิงอิ่ม
|-
*[[รุ้งทอง ร่วมทอง]] รับบท...อรทัย
*|ฉัตร || [[เมทนี บุรณศิริ]] รับบท...ฉัตร
*[[วิทยา สุขดำรงค์]]
|-
*[[ทม วิศวชาติ]]
|คุณเฟื่อง || [[ชไมพร จตุรภุช]]
*[[ศิริวรรณ ทองแสง]]
|-
*[[สุดารัตน์ เดชากุล]]
|คุณยี่สุ่น || [[จารุวรรณ ปัญโญภาส]]
*[[ประวิทย์ เปรื่องอักษร]]
|-
*[[แรม วรธรรม]]
|ท่านเจ้าคุณยุติธรรม || [[ไพโรจน์ ใจสิงห์]]
*[[แน่งน้อย แสงสุวิมล]]
|-
*|คุณสาคร || [[วัชรารัศมี สุนทรพนาเวช]] รับบท...คุณสาคร
|-
|ท่านเจ้าคุณทหาร || [[จินตหรา สุขพัฒน์]]
|-
*|คุณหญิงย่า || [[รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง]] รับบท...คุณหญิงย่า
|-
*|รำพึง || [[วรรณิศา ศรีวิเชียร]] รับบท...รำพึง
|-
|ยายเสม || [[น้ำเงิน บุญหนัก]]
|-
*|เจิม || [[ปทุมวดี โสภาพรรณ]] รับบท...เจิม
|-
*|คุญหญิงอิ่ม || [[พิราวรรณ ประสพศาสตร์]] รับบท...คุญหญิงอิ่ม
|-
*|อรทัย || [[รุ้งทอง ร่วมทอง]] รับบท...อรทัย
|-
*| || [[วิทยา สุขดำรงค์]]
|-
*| || [[ทม วิศวชาติ]]
|-
*| || [[ศิริวรรณ ทองแสง]]
|-
*| || [[น้ำเงิน บุญหนัก]] รับบท...ยายเสม
|-
*| || [[สุดารัตน์ เดชากุล]]
|-
*| || [[ประวิทย์ เปรื่องอักษร]]
|-
*| || [[แรม วรธรรม]]
|-
*| || [[แน่งน้อย แสงสุวิมล]]
|}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
2,025

การแก้ไข