ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศอิรัก"

{{บทความหลัก|ภาษาในประเทศอิรัก}}
[[ไฟล์:Mosque in Fallujah.jpg|thumb|200px|มัสยิดแห่งหนึ่งในอิรัก]]
ชาวอิรักส่วนใหญ่นับถือ [[ศาสนาอิสลามนิกายซุนนี|อิสลามนิกาย [[ซุนนี]] 9764.5% กับ [[ชีอะฮ์]] 31.5% [[ลัทธิเหตุผล]] กับ Yazdânism 2.0% [[ศาสนาคริสต์]] 31.2% ศาสนาอื่นๆ 0.8%
 
== วัฒนธรรม ==
ผู้ใช้นิรนาม