ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ไทย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* กองวินัย (วน.)
===ส่วนปฏิบัติการเฉพาะทาง===
* [[สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ]] (สง.นรป.)
 
===ส่วนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม===
447

การแก้ไข