ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดาวคะนอง (ภาพยนตร์)"

|รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
| อิเล็คทริคอีลฟิล์ม/ซีเนม่าทเวนตี้ทู/วี.เอส เซอร์วิส
| style="background: #ddffdd" | ได้รับรางวัล
|-
|รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
|อโนชา สุวิชากรพงศ์
| style="background: #ddffdd" | ได้รับรางวัล
|-
|ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
|[[ณัฐดนัย วังศิริไพศาล]]
|style="background: #ffdddd" | เสนอชื่อเข้าชิง
|รอผลการตัดสิน
|-
|ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
|อภิญญา สกุลเจริญสุข
|style="background: #ffdddd" | เสนอชื่อเข้าชิง
|รอผลการตัดสิน
|-
|ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
|อัจฉรา สุวรรณ
|style="background: #ffdddd" | เสนอชื่อเข้าชิง
|รอผลการตัดสิน
|-
|บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
|อโนชา สุวิชากรพงศ์
|style="background: #ffdddd" | เสนอชื่อเข้าชิง
|รอผลการตัดสิน
|-
|ถ่ายภาพยอดเยี่ยม
|Ming Kai Leung
|style="background: #ffdddd" | เสนอชื่อเข้าชิง
|รอผลการตัดสิน
|-
|ลำดับภาพยอดเยี่ยม
|[[ลี ชาตะเมธีกุล]], [[มัชฌิมา อึ๊งศรีวงษ์]]
| style="background: #ddffdd" | ได้รับรางวัล
|-
|บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม
|อัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร, เฉลิมรัฐ กวีวัฒนา
|style="background: #ffdddd" | เสนอชื่อเข้าชิง
|รอผลการตัดสิน
|-
|เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
|เพลง : Lie – อารักษ์ อมรศุภศิริ
|style="background: #ffdddd" | เสนอชื่อเข้าชิง
|รอผลการตัดสิน
|-
|ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
|รุจิรำไพ มงคล
|style="background: #ffdddd" | เสนอชื่อเข้าชิง
|รอผลการตัดสิน
|}
 
20,563

การแก้ไข