ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตาพระยา"

# '''[[พระครูวิสาลปุญญาภิรัต]]''' เจ้าคณะตำบลทัพราช - โคคลาน, เลขานุการเจ้าคณะอำเภอตาพระยา และเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
# '''[[พระครูวิบูลปัญโญภาส]]''' รองเจ้าคณะตำบลทัพเสด็จ - ทัพไทย และเจ้าอาวาสวัดมะกอก บ้านโคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
== การแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอตาพระยา 3 ตำบล 23 วัด ==
การแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอตาพระยาประกอบด้วย 3 ตำบล 23 วัด ได้แก่
* '''1. ตำบลตาพระยา มีพระครูสถิตวรธรรมคุณ เป็นเจ้าคณะตำบล ปกครอง 7 วัด'''
ปกครอง 7 วัด
-วัดตาพระยา
-วัดพรหมสุวรรณ
-วัดใหม่นางาม
-วัดแก้วเพชรพลอย
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาพระยา (นอกเขตเทศบาลตำบลตาพระยา)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทัพเสด็จทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทัพราชทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทัพไทยทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคคลานทั้งตำบล
 
 
 
2.ตำบลทัพราช-โคคลาน มีพระครูสิริจันโทภาส เป็นเจ้าคณะตำบล
ผู้ใช้นิรนาม