ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุฒาจารย์ (มา อินฺทสโร)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''พระพุฒาจารย์''' นามเดิม '''มา''' หรือที่รู้จักในนาม'''ท่านเจ้ามา'''...)
 
{{กล่องข้อมูล พระสงฆ์ไทย
|ชื่อ = มา
|ชื่อภาพ =
|ฉายา = อินฺทสโร
|ชื่อทั่วไป = ท่านเจ้ามา
|สมณศักดิ์ =พระพุฒาจารย์
|วันเกิด = 11 กันยายน พ.ศ. 2380
|วันบวชเณร =
|วันบวช = พ.ศ. 2401
|วันตาย = 9 ตุลาคม พ.ศ. 2457
|พรรษา = {{อายุ|2401|0|0|2457|0|0}}
|อายุ = {{อายุปีและวัน|2380|9|11|2457|10|9}}
|วัด = [[วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร]]
|จังหวัด = [[กรุงเทพมหานคร]]
|สังกัด = [[มหานิกาย]]
|วุฒิ =
|ตำแหน่ง = เจ้าคณะอรัญวาสี
|รางวัล =
|ลิขิต =
}}
'''พระพุฒาจารย์''' นามเดิม '''มา''' หรือที่รู้จักในนาม'''ท่านเจ้ามา''' เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะอรัญวาสี อดีตเจ้าอาวาส[[วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร]]
 
== ประวัติ ==
พระพุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า '''มา''' เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2380 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา ถึงปีระกา พ.ศ. 2401 ได้บวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส โดยพระอาจารย์นองเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ฉายาว่า ''อินฺทสโร'' ได้ศึกษาวิปัสสนาธุระแล้วออกจาริกธุดงค์แทบทุกปี แล้วกลับมาเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาอยู่ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส<ref>''เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑'', หน้า 229</ref>
 
== สมณศักดิ์ ==
* พ.ศ. 2413 เป็น ''พระปลัดมา'' ฐานานุกรมในพระวรญาณมุนี (เส็ง)
* 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2432 ตั้งเป็น[[พระครูสัญญาบัตร]]ที่ ''พระครูภาวนาวิจารณ์'' ผู้ช่วยกิจการในวัดจักรวรรดิราชาวาส มี[[นิตยภัต]]เดือนละตำลึง 2 บาท ได้รับพระราชทานไตรผ้าสลับแพร ตาลปัตรพุดตานหักทองขวาง พัดรองโหมด ย่ามอัตลัด บาตรถุงอัตลัด กระโถนขันน้ำถมปัด เป็นเครื่องยศอย่างพระครู<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2432/007/62.PDF ตั้งตำแหน่งสงฆ์], เล่ม 6, ตอน 7, 19 พฤษภาคม ร.ศ. ,หน้า</ref>
* 17 มีนาคม พ.ศ. 2435 เลื่อนเป็น[[พระราชาคณะ]]เจ้าคณะใหญ่แขวงเมืองสมุทรปราการที่ ''พระมงคลทิพยมุนี ศรีชลังคันตรีปเทศ เขตรสมุทรปราการ อภิบาลพุทธคยาปทวี ชลคิรีไทวปสีมาบพิตร'' มีนิตยภัตเดือนละ 3 ตำลึง<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2435/052/463.PDF คำประกาศตั้งตำแหน่งพระสงฆ์], เล่ม 9, ตอน 52, 26 มีนาคม ร.ศ. 111, หน้า 463</ref> ได้รับพระราชทานตาลปัตรแฉกหักทองขวาง พัดรองตราแผ่นดิน พัดรองโหมด ย่ามหักทองขวาง ย่ามเข้มขาบ บาตรถุงเข้มขาบ ฝาบาตรเชิงบาตรมุก กระโถนกาน้ำถมปัด เป็นเครื่องยศ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2435/052/460.PDF ตั้งตำแหน่งพระสงฆ์], เล่ม 9, ตอน 52, 26 มีนาคม ร.ศ. 111,หน้า 461</ref>
* ได้รับพระราชทานตาลปัตรแฉกประดับพลอยและเพิ่มนิตยภัตเสมอพระราชาคณะชั้นเทพ
 
== มรณภาพ ==
พระพุฒาจารย์ อาพาธเป็นลม มรณภาพเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2457 ปีขาล<ref>''เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑'', หน้า 231</ref> สิริอายุได้ {{อายุปีและวัน|2380|9|11|2457|10|9}} ได้รับพระราชทานโกศแปดเหลี่ยมเป็นเกียรติยศ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2457/D/1573.PDF ข่าวมรณภาพ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๔๕๗ พระพุฒาจารย์], เล่ม 31, ตอน 0 ง, 18 ตุลาคม 2457, หน้า 1573</ref>
 
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2458 เคลื่อนโกศศพจากกุฏิไปตั้งเหนือแว่นฟ้า 2 ชั้นที่เมรุน้อยในวัดจักรวรรดิราชาวาส ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม เวลาบ่าย 5 โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาพระราชทานเพลิงศพ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/D/297.PDF ส่งอนุมัติบัตรมรรคนายกไปพระราชทาน เรื่อง พระราชทานเพลิงศพ พระพุฒาจารย์ (มา) เมรุวัดจักรวรรดิราชาวาศ], เล่ม 32, ตอน ง, 9 พฤษภาคม 2458, หน้า 297-298</ref>