ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระที่นั่งท้ายสระ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
* พระราชทานท้องพระโรงแก่[[สมเด็จพระสังฆราชแตงโม (ทอง)]] ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระองค์โดยล่องเรือจากอยุธยาไปเพชรบุรีแล้วไปสร้างที่[[วัดใหญ่สุวรรณาราม]] (วัดสุวรรณาราม บ้างก็เรียกวัดใหญ่) จึงทำให้คงเหลือพระราชวัง ท้องพระโรงที่แสดงถึงศิลปกรรมของอยุธยาที่เหลือรอดจากการเผาของ[[พม่า]]เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี
 
== พงศาวลี ==
== ราชตระกูล ==
<center>
'''พระราชตระกูลในสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 '''
12,722

การแก้ไข