ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มดาวแม่น้ำ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''กลุ่มดาวแม่น้ำ''' เป็น[[กลุ่มดาว]]ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่ 6 ในกลุ่มดาว 88 กลุ่มที่รับรองโดย[[สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล]] และเป็นหนึ่งในกลุ่มดาว 48 กลุ่มที่อยู่ในรายการของ[[ทอเลมี]]
 
กลุ่มดาวแม่น้ำมี[[ดาวฤกษ์]]สว่างดวงหนึ่งที่ปลายสุดทางทิศใต้ ชื่อว่า [[ดาวอะเคอร์นาร์]] (α Eri) จัดเป็นดาวที่มีความแป้นมากที่สุดดวงหนึ่ง การวัดรูปร่างด้วยเครื่องมือทางดาราศาสตร์พบว่าความยาวตามแนว[[เส้นศูนย์สูตร]]ของดาว ยาวกว่าความยาวตามแนวขั้วราว 50% ซึงเป็นผลจากการที่ดาวอะเคอร์นาร์หมุนรอบตัวเองเร็วมาก เป็นกลุ่มดาวที่วัดจากเหนือไปใตัมากที่สุด
 
{{กลุ่มดาวโดยทอเลมี}}
ผู้ใช้นิรนาม