ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มดาวปลา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
symbology = [[ปลา]]คู่|
RA = 1 |
dec= 2.7484844949-32.83849449493|
dec= 15 |
areatotal = 889 |
arearank = 14 |
ผู้ใช้นิรนาม