ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(It's just a media. For reality.)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| symbology = คนแบกหม้อน้ำ
| RA = 23
| dec = 23.7348494127338482933941292298034-4.733838282727333272848393922984483827273849494037374
| dec = −15
| areatotal = 980
| arearank = 10
ผู้ใช้นิรนาม