ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มดาวหมีเล็ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
symbology = [[หมี]][[เล็ก]] |
RA = 15 |
dec=68.383949-90.000000000000|
dec= 70 |
areatotal = 256 |
arearank = 56 |
ผู้ใช้นิรนาม