ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงไฟฟ้าบางปะกง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
| ราคาก่อสร้าง = 20,431,416 บาท
}}
== '''โรงไฟฟ้าบางปะกง''' ({{lang-en|Bangpakong Powerplant}}) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังความร้อนร่วมของ[[การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]] จัดเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจาก[[อ่าวไทย]]แห่งแรก ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จำนวน 4 เครื่อง '' (Thermal) '' และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม '' (Combine) '' จำนวน 4 เครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งหมด 3,680,000 กิโลวัตต์ เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ของ[[ประเทศไทย]]<ref>[http://www.stjohn.ac.th/Department/school/www.egat.or.th/thai/dam_powerplant/bangpakong/bangpakong.html โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]</ref> ==
 
== '''โรงไฟฟ้าบางปะกง''' ({{lang-en|Bangpakong Powerplant}}) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและพลังความร้อนร่วมของ[[การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]] จัดเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจาก[[อ่าวไทย]]แห่งแรก ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน จำนวน 4 เครื่อง '' (Thermal) '' และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม '' (Combine) '' จำนวน 4 เครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งหมด 3,680,000 กิโลวัตต์ เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ของ[[ประเทศไทย]]<ref>[http://www.stjohn.ac.th/Department/school/www.egat.or.th/thai/dam_powerplant/bangpakong/bangpakong.html โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]</ref> ==
 
== สถานที่ตั้ง ==