ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐานฉบับสมบูรณ์"

ไฟล์ภาพ
(ไฟล์ภาพ)
{{โครง}}
[[File:ภาพปกหน้า คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตรฐานฉบับสมบูรณ์.png|thumb|คัมภีร์โหราศาสตร์ ฉบับ หลวงวิศาลดรุณกร]]
[[ไฟล์:Book Thai.JPG|thumb|Thai ancient map calculations.]]
'''คัมภีร์โหราศาสตร์ ฉบับหลวงวิศาลดรุณกร''' คือ คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยฉบับมาตรฐานสมบูรณ์ของหลวงวิศาลดรุณกร([[อั้น สาริกบุตร]])ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาแก่ผู้สนใจศาสตร์แห่งการพยากรณ์ โดยการรวบรวมเรียบเรียง ตำราพยากรณ์ 153 คัมภีร์ ซึ่งมีมูลเหตุที่มาเป็นสำคัญ ผลงานการแต่งคัมภีร์หลวงวิศาลดรุณกรได้ระบุไว้ในคำอุทิศผลงาน ว่า เป็นงานเขียนทีได้กระทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2466 ถึง พ.ศ. 2480 รายละเอียดในตำราประกอบด้วยคำบรรยาย บทวิจารณ์ การแสดงข้อปฏิบัติในภาคปฏิบัติการคำนวณ ตลอดถึงพิธีกรรม ในภาคที่เกี่ยวกับการคำนวณตามวิธีสถิติและการอนุมานในลักษณะเสนอแนวทางควบคุมตนตามแนวจริยศาสตร์สังคม รวมถึงวิธีทางดาราศาสตร์ที่ใช้การสังเกตทิศทางการโคจรของดวงดาวที่เคลื่อนไปตามฤดูกาล ซึ่งส่วนมากเป็นวิธีทางคณิตศาสตร์เชิงสมุฏฐานประกอบกับ[[ความน่าจะเป็น]]แล้วแปรเป็นบทประพันธ์ที่มีไว้สำหรับตอบการซักถามและใช้แนะแนวต่อความรู้สึกนึกคิด คัมภีร์โหราศาสตร์ฉบับนี้ พระยาโหราธิบดี([[แหยม วัชรโชติ]])และนักโหราศาสตร์ให้การรับรอง ว่าเป็นตำราที่ดี มีความละเอียดและสามารถใช้คำนวณระยะเวลาการเกิดคราสได้อย่างใกล้เคียง แม่นยำ
----