ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มดาวเพอร์ซิอัส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
symbology = [[เพอร์ซิอัส (เทพนิยาย)|เพอร์ซิอัส]] |
RA = 3 |
dec= 50 |47.346257
|
areatotal = 615 |
arearank = 24 |
ผู้ใช้นิรนาม