ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แด็กเกอร์ซีรีส์"

 
=== GAT-01D1 ดูเอลแด็กเกอร์ ===
ปรากฏ[[ประเทศไทย|ป]]รากฏตัวครั้งแรกในดีไซน์ต้นฉบับ SEED-MSV เป็นรุ่นผลิตใช้งานของลองแด็กเกอร์ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกันเกือบทุกประการ แต่ใช้[[ระบบปฏิบัติการ]]ที่ทำให้คนธรรมดาใช้งานได้
 
=== GAT-SO2R Nแด็กเกอร์N ===
ผู้ใช้นิรนาม