ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสตึก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,390
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,437
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,392
| align=right | 16,642
|-
| align=center |2 || สตึก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,210
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,130
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 14,171
| align=right | 14,210
|-
| align=center |3 || ร่อนทอง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,610
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,544
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,515
| align=right | 11,470
|-
| align=center |4 || เมืองแก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,957
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,942
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,930
| align=right | 10,919
|-
| align=center |5 || ชุมแสง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,341
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,286
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 10,263
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,202
| align=right | 10,201
|-
| align=center |6 || หนองใหญ่
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,127
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,087
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,036
| align=right | 8,985
|-
| align=center |7 || ทุ่งวัง
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,224
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,233
| align=right | 8,220
|-
| align=center |8 || สะแก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,200
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,164
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,119
| align=right | 7,108
|-
| align=center |9 || สนามชัย
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,307
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,307
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 6,299
| align=right | 6,264
|-
| align=center |10 || ท่าม่วง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,050
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 6,040
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,009
| align=right | 6,003
|-
| align=center |11 || ดอนมนต์
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,514
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,497
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,499
| align=right | 5,508
|-
| align=center |12 || กระสัง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,638
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,630
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,633
| align=right | 4,698
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 262,577 || align=right style="background:#cccccc;" | 261,611 || align=right style="background:#cccccc;" |260,640 || align=right style="background:#cccccc;" | 260,281 || align=right style="background:#cccccc;" | 258,947 || align=right style="background:#cccccc;" | 258,806 || align=right style="background:#cccccc;" |258,395 || align=right style="background:#cccccc;" |257,845 ||
1,238

การแก้ไข