ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสตึก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| align=center |1 || นิคม
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,572
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 16,455
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,442
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,519
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,449
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,395
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,824
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,743
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,674
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,121
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,090
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,053
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=center |5 || ชุมแสง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,420
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 10,373
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=center |6 || หนองใหญ่
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,391
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 9,347
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,305
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,275
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,272
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,287
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,262
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,246
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| align=center |9 || สนามชัย
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,401
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,395
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,413
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| align=center |10 || ท่าม่วง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,100
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 6,060
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,074
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,615
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,585
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#f96;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,733
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,716
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,711
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
| style="background-color:#cfc;" align="right"|
1,238

การแก้ไข