ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซาร์มีไฮล์ที่ 1 แห่งรัสเซีย"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{birth|1596}}
{{death|1645}}
{{โครงชีวประวัติ}}
 
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2139]]
[[หมวดหมู่:ซาร์แห่งรัสเซีย]]
{{โครงชีวประวัติ}}
417,867

การแก้ไข