ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าทศรถเมารยะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|ศาสนา = [[พุทธ]]
}}
'''พระเจ้าทศรถ เมารยะ''' เป็น [[จักรพรรดิ]] องค์ที่ 4 แห่ง [[ราชวงศ์โมริยะ]] ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 311-319 เป็นพระราชนัดดาใน [[พระเจ้าอโศกมหาราช]] เมื่อพระอัยกาสวรรคตในปี [[พ.ศ. 311]] พระองค์จึงขึ้นครองราชย์แทนเนื่องจากพระปิตุลานั้นพระเนตรบอดขณะนั้นพระองค์มีพระชนม์ได้ 20 พรรษา ทรงครองราชย์ได้เพียง 8 ปีก็สวรรคตในปี [[พ.ศ. 319]] พระโอรสของพระปิตุลาทรงพระนามว่าสัมปทิจึงขึ้นครองราชย์แทน
 
{{เริ่มกล่อง}}
ผู้ใช้นิรนาม