ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าย็องโจแห่งโชซ็อน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{สืบตำแหน่ง
| ก่อนหน้า = [[พระเจ้าคย็องจง]]
| ตำแหน่ง = พระราชาแห่งราชอาณาจักรโชซ็อน
| ราชวงศ์ = ราชวงศ์โชซ็อน
| ปี = ค.ศ. 1724–1778
ผู้ใช้นิรนาม