ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ย้อนการแก้ไขที่ 6861276 สร้างโดย JBot (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
(ย้อนการแก้ไขที่ 6861276 สร้างโดย JBot (พูดคุย))
{{Infobox school
=== เกี่ยวกับโรงเรียน ===
|name = โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
|native_name =
|latin_name =
|logo =
|seal_image =
|image =
|image size =
|imagewikilink =
|alt =
|caption =
|motto = ศีลธรรมพัฒนาจิตใจ
ความรู้ ระเบียบวินัยพัฒนาสังคม
|motto_translation =
|location = 51 หมู่ที่ 1 ตำบลบางครุ [[อำเภอพระประแดง]] [[จังหวัดสมุทรปราการ]] ปณ.10130
|streetaddress =
|region =
|city =
|state =
|province =
|county =
|postcode =
|postalcode =
|zipcode =
|country =
|country1 =
|coordinates =
|schooltype = [[โรงเรียนรัฐบาล]] |fundingtype =
|type =
|religious_affiliation =
|religion =
|denomination =
|patron =
|established = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD|df=y}} -->
|approx =
|founded = {{วันเกิด-อายุ|2507|1|16}}
|opened =
|founder = [[ดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา]]
|status =
|closed =
|c_approx =
|locale =
|sister_school =
|schoolboard = ผู้อำนวยการโรงเรียน <br> สมาคมคมผู้ปกครองและครู <br> ชมรมศิษย์เก่า <br> คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน <br>เครือข่ายผู้ปกครอง
|district =
|us_nces_district_id =
|LEA =
|authority =
|category =
|category_label =
|oversight =
|oversight_label =
|authorizer =
|superintendent =
|trustee =
|specialist =
|session =
|schoolnumber =
|school code = 1001110403 (ใหม่) <br> 01110403 (เก่า)
|MOE =
|ofsted =
|ceeb =
|us_nces_school_id =
|president =
|chair =
|chairman =
|chairperson =
|dean =
|administrator = ชัยเนตร ไวยคณี <br> วุฒิศักดิ์ แดงสกุล <br> ศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์ <br> ฐปนนท ยิ่งชนะ <br> เบญจวรรณ แดงสกุล
|rector =
|director = ชัยเนตร ไวยคณี
|principal =
|principal_label =
|principal1 =
|principal2 =
|principal3 =
|principal4 =
|viceprincipal =
|viceprincipal_label =
|viceprincipal1 =
|viceprincipal2 =
|viceprincipal3 =
|viceprincipal4 =
|asst principal =
|assistant_principals =
|campus director =
|headmistress =
|headmaster =
|head of school =
|head_teacher =
|executive_headteacher =
|acting_headteacher =
|head =
|head_label =
|chaplain =
|custodian =
|staff =
|faculty =
|teaching_staff =
|employees =
|key_people =
|grades =
|years =
|gender =
|lower_age =
|upper_age =
|age range =
|enrolment =
|enrollment =
|enrollment_as_of =
|students =
|sixth_form_students =
|pupils =
|gradeK =
|grade1 =
|grade2 =
|grade3 =
|grade4 =
|grade5 =
|grade6 =
|grade7 =
|grade8 =
|grade9 =
|grade10 =
|grade11 =
|grade12 =
|grade13 =
|other =
|other_grade_enrollment =
|other_grade_label =
|International_Students =
|classes =
|avg_class_size =
|ratio =
|system =
|classes offered =
|medium =
|language =
|schedtyp =
|schedule =
|Hours_in_Day =
|classrooms =
|campuses =
|campus =
|campus size =
|area =
|campus type =
|campus_Bound =
|houses =
|colours =
|colors =
|slogan =
|song = มาร์ชราชประชาสมาสัย <br> ร.ป.ร. รำลึก <br> มาร์ช ร.ป.ร. <br> เก้าโรงเรียนของพ่อ <br> รำวงรัชดาสัมพันธ์
|fightsong =
|athletics =
|conference =
|sports =
|mascot =
|mascot image =
|nickname =
|team_name =
|rival =
|vision = “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล ครูและบุคลากรทุกคนเป็นมืออาชีพ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สืบสานงานตามแนวพระราชดำริ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”
|accreditation =
|ranking =
|national_ranking =
|testname =
|testaverage =
|SAT =
|year =
|ACT =
|year =
|bar pass rate =
|roll =
|decile =
|publication =
|newspaper =
|yearbook =
|products =
|endowment =
|budget =
|fees =
|tuition =
|revenue =
|communities =
|feeders =
|main feeder school for =
|graduates =
|year =
|affiliations =
|alumni =
|nobel_laureates =
|information =
|free_label =
|free_text =
|free_label1 =
|free_text1 =
|free_label2 =
|free_text2 =
|free_label3 =
|free_text3 =
|free_label4 =
|free_text4 =
|free_label5 =
|free_text5 =
|homepage =
|url = <!-- {{URL|school.url}} or {{URL|1=school.url}} if the url contains an equals sign -->
|website = http://www.rpr.ac.th
|footnotes =
|picture =
|image_caption =
|picture2 =
|image_caption2 =
}}
 
โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนี้ได้กำเนิดขึ้นโดยท่านผู้หญิง[[ดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา]]ประธานกรรมการจัดโรงเรียน เป็นผู้รับสนองพระราชดำริใน[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ดำเนินการจัดสร้างโรงเรียน เพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ปราศจากเชื้อและทรงรับเป็นนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์อยู่ประจำที่โรงเรียน [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]และ[[สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ]] ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ [[๑๖ มกราคม ๒๕๐๗]] และโรงเรียนได้นับว่าวันนี้เป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน
 
== ประวัติ ==
'''โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์''' ได้รับการก่อตั้งโดยท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการจัด[[โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์]] ได้ติดต่อ[[กรมวิสามัญศึกษา]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]]ในปี [[พ.ศ. 2513]] ให้ก่อสร้างโรงเรียนรัฐบาลระดับชั้นมัธยมศึกษาในนาม[[มูลนิธิราชประชาสมาสัย]] ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีใช้งบประมาณสำหรับฉลองรัชดาภิเษก ในวโรกาสที่[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]]ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี โดยใช้ชื่อว่า '''โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชานุเคราะห์''' ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ขอแลกที่ดินบริเวณตรงข้ามโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นที่ดินของ[[กระทรวงสาธารณสุข]]จำนวน 43 ไร่ และก่อสร้างอาคารเรียน บ้านพักครู และสาธารณูปโภค ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2517]] ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ได้ยืมตัวนายกิตติ พวงเกษม มาช่วยราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยครูใหญ่ และขออนุญาตอธิบดีกรมสามัญศึกษาให้ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ผู้อำนวยการ[[โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย]] มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่อีกตำแหน่งหนึ่ง และเริ่มทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปี [[พ.ศ. 2518]]<ref>[http://www.prdnorth.in.th/The_King/king_study_01.php โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์]</ref>
 
วันที่ [[14 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2528]] โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชานุเคราะห์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น '''โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์'''
 
== กิจการโรงเรียนปัจจุบัน ==
'''ทำเนียบผู้บริหารกิจการในโรงเรียนปัจจุบัน'''
 
ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน นายชัยเนตร ไวยคณี
 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นายสุรพล พรชัย
 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นางมยุรีย์ คนเจน
 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป นายชวลิต แดงเปล่ง
 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ นางประทีป แป้นสกุล
 
== สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ==
* '''ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน''' เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี มีอักษร ร.ป.ร คืออักษรย่อของชื่อโรงเรียนสีน้ำเงินและสีเหลือง อยู่ใต้พระมหาพิชัยมงกุฎและมีชื่อโรงเรียนอยู่ในแถบผ้าโอบล้อมอักษรย่อ
* '''ปรัชญา''' เรียนดี เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
* '''คำขวัญ''' ศีลธรรมพัฒนาจิตใจ ความรู้ ระเบียบวินัยพัฒนาสังคม
* '''สีประจำโรงเรียน'''
** {{แถบสีสามกล่อง|#0000ff}} [[สีน้ำเงิน]] หมายถึง สีประจำองค์[[พระมหากษัตริย์]]
** {{แถบสีสามกล่อง|#ffff00}} [[สีเหลือง]] หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพของ[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช]]
* '''พระพุทธรูปประจำโรงเรียน''' พระพุทธราชประชาสมาสัย
* '''ต้นไม้ประจำโรงเรียน''' [[นนทรี|ต้นนนทรี]]
* '''เพลงประจำโรงเรียน''' เพลงมาร์ชราชประชาสมาสัย<ref>[http://www.facebook.com/RPR.School?sk=info รายละเอียดโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์]</ref>
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://school.obec.go.th/rajpracha เว็บไซต์โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์]
{{geolinks-bldg|13.629414|100.535506}}
 
{{รายชื่อโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ}}
 
{{เรียงลำดับ|ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
[[หมวดหมู่:องค์กรในพระบรมราชูปถัมภ์ในประเทศไทย]]
20,516

การแก้ไข