ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หอประชุมกองทัพเรือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
โดย[[กระทรวงกลาโหม]]ได้อนุมัติเมื่อวันที่ [[3 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2545]] ให้กองทัพเรือดำเนินการว่าจ้าง บริษัท ถิรสิทธิ์ จำกัด ในการก่อสร้างอาคารหอประชุมกองทัพเรือ เป็นเงินจำนวน 305,109,000.03 บาท ซึ่ง กองทัพเรือ ได้มอบอำนาจให้ พลเรือโทพีรศักดิ์ วัชรมูล ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือ ฝ่ายยุทธบริการ (ในขณะนั้น) เป็นผู้แทนกองทัพเรือในการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว เมื่อวันที่ [[8 กรกฎาคม]] พ.ศ. 2545 และเริ่มงานก่อสร้างใน วันที่ [[9 กรกฎาคม]] พ.ศ. 2545 รวมทั้ง ได้มีการวางศิลาฤกษ์อาคาร ในวันที่ [[19 กรกฎาคม]] พ.ศ. 2545 โดยพลเอก[[ชวลิต ยงใจยุทธ]] รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธี
[[ไฟล์:Politic11.jpg|thumb|200px|right|[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้[[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร|สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร]] (พระนามในขณะนั้น) เสด็จแทนพระองค์ไปทรงทำรัฐพิธีเปิดประชุมสมัชชาแห่งชาติ ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ [[17 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2549]]]]
 
== กิจกรรมที่จัดในหอประชุมกองทัพเรือที่ผ่านมา ==
8,623

การแก้ไข