ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อีอันแทกุน (ประสูติ ค.ศ. 1382)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== สิ้นพระชนม์ ==
องค์ชายอึยอันทรงถูกปลงพระชนม์พร้อมกับ [[องค์ชายมูอัน]] พระเชษฐาร่วมพระมารดาและ [[จองโดจอน]] ที่ [[พระราชวังคยองบกกุง]] เมื่อวันที่ [[26 สิงหาคม]] [[ค.ศ. 1398]] ขณะพระชนม์
และ [[จองโดจอน]] ที่ [[พระราชวังคยองบกกุง]]
เมื่อวันที่ [[26 สิงหาคม]] [[ค.ศ. 1398]] ขณะพระชนม์
เพียง 16 พรรษาโดยฝีมืิอขององค์ชายจองอัน
 
ผู้ใช้นิรนาม