ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปัญจะ เกสรทอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| order = [[รายนามประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย|ประธานสภาผู้แทนราษฎร]]
| primeminister =
| term_start = [[3 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2531]]
| term_end = [[23 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2534]]
| predecessor = [[ชวน หลีกภัย|นายชวน หลีกภัย]]
ผู้ใช้นิรนาม