ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย"

(เปลี่ยนภาพ)
| [[ไฟล์:Order of the Crown of Thailand - Medal (Thailand) ribbon.png]] || ชั้นที่ 7 || เหรียญเงินมงกุฎไทย || ร.ง.ม. || - || พ.ศ. 2445 || 56
|}
</center>
 
== ลักษณะ ==
 
==== ประเภทวิชาการ ====
* '''ระดับปฏิบัติการ''' เริ่มขอ ต.ม. (ต้องรับราชการครบ 5 ปี จึงขอได้)
* '''ระดับชำนาญการ''' เริ่มขอ ต.ช. (ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษ ขอ ท.ม.- ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับชำนาญการพิเศษมาแล้ว 5 ปี ขอ ท.ช.)
* '''ระดับชำนาญการพิเศษ''' เริ่มขอ ท.ช. (ได้รับเงินเดือนขั้นสูงและได้ ท.ช. มาแล้ว 5 ปี ขอ ป.ม.)
ผู้ใช้นิรนาม