ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 เอชดี"

 
=== รายชื่อละครที่ปิดกล้องแล้ว ===
{| class="wikitable" width="100%"
# '''[[มหัศจรรย์พันธุ์ซ่า]]''' - [[กฤชพล จารุศักดิ์]], [[ปณิตา ธนโชติธรากร]], [[ชฎาพร รัตนากร]], [[ศิรินุช เพ็ชรอุไร]], [[พีรพล เพิ่มเพ็ชร]], [[สฐฐวุฒิ รุมพล]], [[ภทรกร สลามเต๊ะ]], [[พิชชา ชินวัตร]]** (ปิดกล้อง 2557)
! ชื่อเรื่อง !! วันที่ออกอากาศ !! นักแสดงนำ !! ผลิตโดย
# '''[[พรมแดนแสนรัก]]''' - [[เกียรติกมล ล่าทา]], [[พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์]], [[โกสินทร์ ราชกรม]], [[เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์]], [[ชล วจนานนท์]] ** (ปิดกล้อง พ.ค. 2557)
|-
# '''[[เทวดาเพื่อนรัก]]''' - [[ศรันย์ แก้วจินดา]], [[สกาววรรณ สิงหปรีชา]], [[ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ]], [[นภัสธนันท์ นิมจิรวัฒน์]],[[ปริญญ์ วิกรานต์]], [[อำภา ภูษิต]], [[ฐรินดา กรรณสูต]] ** (ปิดกล้อง มิ.ย. 2557)
#| align = "center"| '''[[มหัศจรรย์พันธุ์ซ่า]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[กฤชพล จารุศักดิ์]], [[ปณิตา ธนโชติธรากร]], [[ชฎาพร รัตนากร]], [[ศิรินุช เพ็ชรอุไร]], [[พีรพล เพิ่มเพ็ชร]], [[สฐฐวุฒิ รุมพล]], [[ภทรกร สลามเต๊ะ]], [[พิชชา ชินวัตร]]** ||align="center"| (ปิดกล้อง 2557)
# '''[[รักแท้ของนายถึก]]''' - [[ภูมิภาฑิต นิตยารส]] , [[พรภัสสร อัตถปัญญาพล ]] ** (ปิดกล้อง ก.ย. 2557)
|-
# '''[[4 หล่อขอสืบ]]''' - [[อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์]], [[วรากร ศวัสกร]], [[คณิน สแตนลีย์]], [[เชตชวิน ชูประทุม]], [[พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์]], [[บุศย์สิริ รัตนาไพศาลสุข]] ** (ปิดกล้อง ต.ค. 2557)
#| align = "center"| '''[[พรมแดนแสนรัก]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[เกียรติกมล ล่าทา]], [[พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์]], [[โกสินทร์ ราชกรม]], [[เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์]], [[ชล วจนานนท์]] **||align="center"| (ปิดกล้อง พ.ค. 2557)
# '''[[ปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ]]''' - [[สรวิชญ์ สุบุญ]], [[สวิส เตชภูวนนท์]], [[พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์]], [[อนุธิดา อิ่มทรัพย์]] ** (ปิดกล้อง ก.ค. 2558)
|-
# '''[[แผนร้ายลงท้ายว่ารัก]]''' - [[วิทยา วสุไกรไพศาล]], [[นิศาชล ต้วมสูงเนิน]], [[ภัทร ฉัตรบริรักษ์]], [[จักรพันธ์ จันโอ]], [[โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว]], [[ลลินา ชูเอ็ทท์]], [[ขวัญฤดี กลมกล่อม]] ** (ปิดกล้อง ก.ย. 2558)
#| align = "center"| '''[[เทวดาเพื่อนรัก]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[ศรันย์ แก้วจินดา]], [[สกาววรรณ สิงหปรีชา]], [[ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ]], [[นภัสธนันท์ นิมจิรวัฒน์]],[[ปริญญ์ วิกรานต์]], [[อำภา ภูษิต]], [[ฐรินดา กรรณสูต]] **||align="center"| (ปิดกล้อง มิ.ย. 2557)
# '''[[คุณหนูแข้งทอง]]''' - [[มังกร หงส์ขจร]], [[ณัฐพิมล นาฏยลักษณ์]] ** (ปิดกล้อง ก.ย. 2558)
|-
# '''[[สุดร้ายสุดรัก]]''' -[[อเล็กซานเดอร์ เรนเดลล์]], [[วันสิริ อ่องอำไพ]], [[วศิน อัศวนฤนาท]], [[ชิชา อำมาตยกุล]], [[เมทนี บุรณศิริ]], [[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]], [[วสุ แสงสิงแก้ว]],[[กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์]] **(ปิดกล้อง พ.ย. 2558)
#| align = "center"| '''[[รักแท้ของนายถึก]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[ภูมิภาฑิต นิตยารส]] , [[พรภัสสร อัตถปัญญาพล ]] **||align="center"| (ปิดกล้อง ก.ย. 2557)
# '''[[เฮฮาเมียนาวี]]''' - [[ฐกฤต ตวันพงค์]], [[บุษกร ตันติภนา]], [[จิรายุ ตันตระกูล]], [[เตชินท์ ปิ่นชาตรี]],[[นันทิกานต์ สิงหา]],[[วิวิศน์ บวรกีรติขจร]], [[ณหทัย พิจิตรา]] **(ปิดกล้อง ธ.ค. 2558)
|-
# '''[[อีสาวอันตราย]]'''- [[ณฐณพ ชื่นหิรัญ]],[[นันทนัช โล่ห์สุวรรณ]],[[จิตรภาณุ กลมแก้ว]],[[ญาณิน วิสมิตะนันทน์]],[[สุคนธวา เกิดนิมิตร]],[[ปิยะ เศวตพิกุล]],[[รชนีกร พันธุ์มณี]] **(ปิดกล้อง ธ.ค. 2558)
#| align = "center"| '''[[4 หล่อขอสืบ]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์]], [[วรากร ศวัสกร]], [[คณิน สแตนลีย์]], [[เชตชวิน ชูประทุม]], [[พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์]], [[บุศย์สิริ รัตนาไพศาลสุข]] **||align="center"| (ปิดกล้อง ต.ค. 2557)
# '''[[ที่หนี้มีรัก]]''' - [[คณิน ชอบประดิถ]], [[ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี]], [[ปณิธิ เครือโสภณ]], [[ธัชพล เสือทองคำ]], [[ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย]], [[วรรณปิยะ ออมสินนพกุล]] ** (ปิดกล้อง ม.ค. 2559)
|-
# '''[[เดือนประดับดาว]]''' - [[ชาคริต แย้มนาม]], [[รณิดา เตชสิทธิ์]], [[ธนิน มนูญศิลป์]], [[พิชชาภา พันธุมจินดา]], [[ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ]], [[ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์]], [[รัดเกล้า อามระดิษ]]** (ปิดกล้อง ก.พ. 2559)
#| align = "center"| '''[[ปาฏิหาริย์รักแม่โพสพ]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[สรวิชญ์ สุบุญ]], [[สวิส เตชภูวนนท์]], [[พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์]], [[อนุธิดา อิ่มทรัพย์]] **||align="center"| (ปิดกล้อง ก.ค. 2558)
# '''[[ดั่งพรหมลิขิตรัก]]''' - [[ธนิน มนูญศิลป์]], [[อามีนา กูล]], [[มณีรัตน์ ศรีจรูญ]], [[เอกพงศ์ จงเกษกรณ์]], [[ธนพล พีชะพัฒน์]], [[บุศย์สิริ รัตนาไพศาลสุข]], [[จักรกฤษณ์ อำมรัตน์]] ** (ปิดกล้อง ก.พ. 2559)
|-
# '''[[บุญหล่นทับ]]''' - [[ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง]] , [[ปฤสยา เจริญเนติศาสตร์]] ** (ปิดกล้อง พ.ค. 2559)
#| align = "center"| '''[[แผนร้ายลงท้ายว่ารัก]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[วิทยา วสุไกรไพศาล]], [[นิศาชล ต้วมสูงเนิน]], [[ภัทร ฉัตรบริรักษ์]], [[จักรพันธ์ จันโอ]], [[โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว]], [[ลลินา ชูเอ็ทท์]], [[ขวัญฤดี กลมกล่อม]] **||align="center"| (ปิดกล้อง ก.ย. 2558)
# '''[[เตียงนางไม้]]''' - [[ฐากูร การทิพย์]], [[อิษยา ฮอสุวรรณ]], [[เชตชวิน ชูประทุม]], [[ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์]] ** (ปิดกล้อง มิ.ย. 2559)
|-
# '''[[บ่วงนฤมิต]]''' - [[พัชฏะ นามปาน]], [[ภีรนีย์ คงไทย]], [[พศุตม์ บานแย้ม]], [[ณปภา ตันตระกูล]], [[เมธัส ตรีรัตนวารีสิน]], [[สเตฟานี เลอร์ช]], [[เพ็ญพักตร์ ศิริกุล]], [[วรายุฑ มิลินทจินดา]] ** (ปิดกล้อง ก.ค. 2559)
#| align = "center"| '''[[คุณหนูแข้งทอง]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[มังกร หงส์ขจร]], [[ณัฐพิมล นาฏยลักษณ์]] **||align="center"| (ปิดกล้อง ก.ย. 2558)
# '''[[ฝันรักฝันสลาย]]''' - [[นาวิน เยาวพลกุล]], [[ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์]], [[เอกพงศ์ จงเกษกรณ์]], [[วันสิริ อ่องอำไพ]] , [[วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์]] ** (ปิดกล้อง ก.ค. 2559)
|-
# '''[[กลลวงทวงหนี้รัก]]''' - [[รังสิต ศิรนานนท์]], [[นิศาชล ต้วมสูงเนิน]], [[ธนา ฉัตรบริรักษ์]], [[น้ำหนึ่ง สุทธิเดชานัย]], [[ดนัย จารุจินดา]], [[อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์]] ** (ปิดกล้อง ก.ค. 2559)
#| align = "center"| '''[[สุดร้ายสุดรัก]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[อเล็กซานเดอร์ เรนเดลล์]], [[วันสิริ อ่องอำไพ]], [[วศิน อัศวนฤนาท]], [[ชิชา อำมาตยกุล]], [[เมทนี บุรณศิริ]], [[ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี]], [[วสุ แสงสิงแก้ว]],[[กรพินธุ์ พ่วงโพธิ์]] **||align="center"| (ปิดกล้อง พ.ย. 2558)
# '''[[รักพลิกล็อก]]''' - [[คณิน ชอบประดิถ]] , [[มณีรัตน์ ศรีจรูญ]], [[สุชาร์ มานะยิ่ง]], [[ปีเตอร์ เดนแมน]] ** (ปิดกล้อง ก.ย. 2559)
|-
# '''[[อาคม]]''' - [[เจมส์ มาร์]] , [[ราศรี บาเล็นซิเอก้า]] , [[อเล็กซ์ เรนเดลล์]] , [[อนุธิดา อิ่มทรัพย์]] , [[ดนัย จารุจินดา]] , [[ธนลภย์ ปรีดามาโนช]]**(ปิดกล้อง พ.ย. 2559)
#| align = "center"| '''[[เฮฮาเมียนาวี]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[ฐกฤต ตวันพงค์]], [[บุษกร ตันติภนา]], [[จิรายุ ตันตระกูล]], [[เตชินท์ ปิ่นชาตรี]],[[นันทิกานต์ สิงหา]],[[วิวิศน์ บวรกีรติขจร]], [[ณหทัย พิจิตรา]] **||align="center"| (ปิดกล้อง ธ.ค. 2558)
# '''[[สายลับจับแอ๊บ]]''' - [[ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์]] , [[ธัญชนก กู๊ด]] , [[รังสิต ศิรนานนท์]] , [[ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี]] , [[ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์]] , [[ปัณณ์ญาณัช จิรโรจน์ธนเกษม]]**(ปิดกล้อง พ.ย. 2559)
|-
# '''[[ตะวันยอแสง]]''' - [[ณัฐวุฒิ สกิดใจ]], [[พิจักขณา วงศารัตนศิลป์]], [[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]], [[อาภาศิริ นิติพน]], [[รฐา โพธิ์งาม]], [[คณิน สแตนลีย์]], [[อรรณพ ทองบริสุทธิ์]], [[ปารีณา บุศยศิริ]]**(ปิดกล้อง พ.ย. 2559)
#| align = "center"| '''[[อีสาวอันตราย]]'''- ||align="center"| ||align="center"| [[ณฐณพ ชื่นหิรัญ]],[[นันทนัช โล่ห์สุวรรณ]],[[จิตรภาณุ กลมแก้ว]],[[ญาณิน วิสมิตะนันทน์]],[[สุคนธวา เกิดนิมิตร]],[[ปิยะ เศวตพิกุล]],[[รชนีกร พันธุ์มณี]] **||align="center"| (ปิดกล้อง ธ.ค. 2558)
# '''[[แก้วกุมภัณฑ์]]''' - [[ฐกฤต ตวันพงค์]], [[ณปภา ตันตระกูล]], [[ภูมิภาฑิต นิตยารส]], [[ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี]], [[วรัทยา ว่องชยาภรณ์]], [[ภาราดา ชัชวาลโชติกุล]]**(ปิดกล้อง พ.ย. 2559)
|-
# '''[[รักร้าย]]''' - [[วฤษฎิ์ ศิริสันธนะ]] , [[ปณาลี วรุณวงศ์]] , [[ภูมิภาฑิต นิตยารส]] , [[มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์]] , [[ชานนท์ อักขระชาตะ]] , [[ตฤณญา มอร์สัน]] , [[วิรายา ภัทรโชคชัย]]**(ปิดกล้อง ธ.ค. 2559)
#| align = "center"| '''[[ที่หนี้มีรัก]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[คณิน ชอบประดิถ]], [[ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี]], [[ปณิธิ เครือโสภณ]], [[ธัชพล เสือทองคำ]], [[ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย]], [[วรรณปิยะ ออมสินนพกุล]] **||align="center"| (ปิดกล้อง ม.ค. 2559)
# '''[[The Single Mom แม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้ง]]''' - [[วิลลี่ แมคอินทอช]], [[จิตตาภา แจ่มปฐม]], [[กมลเนตร เรืองศรี]], [[จิรายุ ละอองมณี]]**(ปิดกล้อง ธ.ค. 2559)
|-
# '''[[บ่วงหงส์]]''' - [[จิรายุ ตั้งศรีสุข]], [[คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ]], [[น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์]], [[ณเดชน์ คูกิมิยะ]], [[นิษฐา จิรยั่งยืน]], [[กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์]], [[เดียร์น่า ฟลีโป]]**(ปิดกล้อง ม.ค. 2560)
#| align = "center"| '''[[เดือนประดับดาว]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[ชาคริต แย้มนาม]], [[รณิดา เตชสิทธิ์]], [[ธนิน มนูญศิลป์]], [[พิชชาภา พันธุมจินดา]], [[ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ]], [[ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์]], [[รัดเกล้า อามระดิษ]]** ||align="center"| (ปิดกล้อง ก.พ. 2559)
# '''[[สะใภ้กาฝาก]]''' - [[พศุตม์ บานแย้ม]], [[นนธวรรณ ฌรรวนธร]], [[ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์]], [[ภากร ธนศรีวนิชชัย]], จัสติน อกัสติน, ไซม่อน เครสเลอร์, เมทินี จันทร์สร้อย**(ปิดกล้อง ม.ค. 2560)
|-
# '''[[ไข่มุกมังกรไฟ]]''' - [[คณิน ชอบประดิถ]], [[ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์]], [[ ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด ]], [[สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล]], [[วิทยา วสุไกรไพศาล]], [[ภาสกร บุญวรเมธี]]**(ปิดกล้อง ก.พ. 2560)
#| align = "center"| '''[[ดั่งพรหมลิขิตรัก]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[ธนิน มนูญศิลป์]], [[อามีนา กูล]], [[มณีรัตน์ ศรีจรูญ]], [[เอกพงศ์ จงเกษกรณ์]], [[ธนพล พีชะพัฒน์]], [[บุศย์สิริ รัตนาไพศาลสุข]], [[จักรกฤษณ์ อำมรัตน์]] **||align="center"| (ปิดกล้อง ก.พ. 2559)
 
|-
#| align = "center"| '''[[บุญหล่นทับ]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง]] , [[ปฤสยา เจริญเนติศาสตร์]] **||align="center"| (ปิดกล้อง พ.ค. 2559)
|-
#| align = "center"| '''[[เตียงนางไม้]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[ฐากูร การทิพย์]], [[อิษยา ฮอสุวรรณ]], [[เชตชวิน ชูประทุม]], [[ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์]] **||align="center"| (ปิดกล้อง มิ.ย. 2559)
|-
#| align = "center"| '''[[บ่วงนฤมิต]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[พัชฏะ นามปาน]], [[ภีรนีย์ คงไทย]], [[พศุตม์ บานแย้ม]], [[ณปภา ตันตระกูล]], [[เมธัส ตรีรัตนวารีสิน]], [[สเตฟานี เลอร์ช]], [[เพ็ญพักตร์ ศิริกุล]], [[วรายุฑ มิลินทจินดา]] **||align="center"| (ปิดกล้อง ก.ค. 2559)
|-
#| align = "center"| '''[[ฝันรักฝันสลาย]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[นาวิน เยาวพลกุล]], [[ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์]], [[เอกพงศ์ จงเกษกรณ์]], [[วันสิริ อ่องอำไพ]] , [[วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์]] **||align="center"| (ปิดกล้อง ก.ค. 2559)
|-
#| align = "center"| '''[[กลลวงทวงหนี้รัก]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[รังสิต ศิรนานนท์]], [[นิศาชล ต้วมสูงเนิน]], [[ธนา ฉัตรบริรักษ์]], [[น้ำหนึ่ง สุทธิเดชานัย]], [[ดนัย จารุจินดา]], [[อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์]] **||align="center"| (ปิดกล้อง ก.ค. 2559)
|-
#| align = "center"| '''[[รักพลิกล็อก]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[คณิน ชอบประดิถ]] , [[มณีรัตน์ ศรีจรูญ]], [[สุชาร์ มานะยิ่ง]], [[ปีเตอร์ เดนแมน]] **||align="center"| (ปิดกล้อง ก.ย. 2559)
|-
#| align = "center"| '''[[อาคม]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[เจมส์ มาร์]] , [[ราศรี บาเล็นซิเอก้า]] , [[อเล็กซ์ เรนเดลล์]] , [[อนุธิดา อิ่มทรัพย์]] , [[ดนัย จารุจินดา]] , [[ธนลภย์ ปรีดามาโนช]]** ||align="center"| (ปิดกล้อง พ.ย. 2559)
|-
#| align = "center"| '''[[สายลับจับแอ๊บ]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์]] , [[ธัญชนก กู๊ด]] , [[รังสิต ศิรนานนท์]] , [[ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดี]] , [[ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์]] , [[ปัณณ์ญาณัช จิรโรจน์ธนเกษม]]** ||align="center"| (ปิดกล้อง พ.ย. 2559)
|-
#| align = "center"| '''[[ตะวันยอแสง]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[ณัฐวุฒิ สกิดใจ]], [[พิจักขณา วงศารัตนศิลป์]], [[ฉัตรชัย เปล่งพานิช]], [[อาภาศิริ นิติพน]], [[รฐา โพธิ์งาม]], [[คณิน สแตนลีย์]], [[อรรณพ ทองบริสุทธิ์]], [[ปารีณา บุศยศิริ]]** ||align="center"| (ปิดกล้อง พ.ย. 2559)
|-
#| align = "center"| '''[[แก้วกุมภัณฑ์]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[ฐกฤต ตวันพงค์]], [[ณปภา ตันตระกูล]], [[ภูมิภาฑิต นิตยารส]], [[ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี]], [[วรัทยา ว่องชยาภรณ์]], [[ภาราดา ชัชวาลโชติกุล]]** ||align="center"| (ปิดกล้อง พ.ย. 2559)
|-
#| align = "center"| '''[[รักร้าย]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[วฤษฎิ์ ศิริสันธนะ]] , [[ปณาลี วรุณวงศ์]] , [[ภูมิภาฑิต นิตยารส]] , [[มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์]] , [[ชานนท์ อักขระชาตะ]] , [[ตฤณญา มอร์สัน]] , [[วิรายา ภัทรโชคชัย]]** ||align="center"| (ปิดกล้อง ธ.ค. 2559)
# '''[[The Single Mom แม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้ง]]''' - [[วิลลี่ แมคอินทอช]], [[จิตตาภา แจ่มปฐม]], [[กมลเนตร เรืองศรี]], [[จิรายุ ละอองมณี]]** ||align="center"| (ปิดกล้อง ธ.ค. 2559)
|-
#| align = "center"| '''[[บ่วงหงส์]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[จิรายุ ตั้งศรีสุข]], [[คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ]], [[น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์]], [[ณเดชน์ คูกิมิยะ]], [[นิษฐา จิรยั่งยืน]], [[กัญญ์กุลณัช ปัญญากิตตินันท์]], [[เดียร์น่า ฟลีโป]]** ||align="center"| (ปิดกล้อง ม.ค. 2560)
|-
#| align = "center"| '''[[สะใภ้กาฝาก]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[พศุตม์ บานแย้ม]], [[นนธวรรณ ฌรรวนธร]], [[ชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์]], [[ภากร ธนศรีวนิชชัย]], จัสติน อกัสติน, ไซม่อน เครสเลอร์, เมทินี จันทร์สร้อย** ||align="center"| (ปิดกล้อง ม.ค. 2560)
|-
#| align = "center"| '''[[ไข่มุกมังกรไฟ]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[คณิน ชอบประดิถ]], [[ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์]], [[ ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด ]], [[สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล]], [[วิทยา วสุไกรไพศาล]], [[ภาสกร บุญวรเมธี]]** ||align="center"| (ปิดกล้อง ก.พ. 2560)
|-
|}
 
=== รายชื่อละครที่กำลังถ่ายทำ ===
674

การแก้ไข