ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี"

! ชื่อเรื่อง !! วันที่ออกอากาศ !! นักแสดงนำ !! ผลิตโดย
|-
| align = "center"| '''[[เขยผู้ใหญ่ สะใภ้กำนัน]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา]], [[ปาณิชดา แสงสุวรรณ]], [[ภูษณะ บัวงาม]], [[แก้วใส คริสตัล]], [[ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์]], [[พิมพาภรณ์ เสริมพณิชกิจ]], [[มาริสา แอนนิต้า]], [[วรรษพร วัฒนากุล]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[คุณชายไก่โต้ง]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์]], [[เมลดา สุศรี]], [[จิณณะ นวรัตน์]], [[ปาณิชดา แสงสุวรรณ]], [[นนทพันธ์ ใจกันทา]], [[กัญญา รัตนเพชร์]], [[ปรียาดา สิทธาไชย]], [[ทองภูมิ สิริพิพัฒน์]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[โซ่เสน่หา]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[ศรัณย์ ศิริลักษณ์]], [[ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ]], [[วศิน อัศวนฤนาท]], [[ฉัตรดาว สิทธิผล]], [[จารุณี สุขสวัสดิ์]], [[อนิสา นูกราฮา]], [[วรางคนาง วุฑฒยากร]], [[สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[ดอกหญ้าในพายุ]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[ธันวา สุริยจักร]], [[ซอนญ่า สิงหะ]], [[ตากเพชร เลขาวิจิตร]], [[รมิดา ธีรพัฒน์]], [[กฤษฎา สุภาพพร้อม]], [[ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์]], [[พสธร ทรงถาวรทวี]], [[กชกร ส่งแสงเติม]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[ทิวลิปทอง]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง]], [[ศรศิลป์ มณีวรรณ์]], [[ดอม เหตระกูล]], [[ตาฬิกา จินดาเจี่ย]], [[คีตภัทร อันติมานนท์]], [[มาริสา แอนนิต้า]], [[ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์]], [[กัญญกร พินิจ]], [[ธรรมรส ใจชื่น]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[นักรบตาปีศาจ]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[กฤตฤทธิ์ บุตรพรม]], [[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]], [[ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล]], [[สิริลภัส กองตระการ]], [[กัญญารัตน์ พงศ์กัมปนาท]], [[รัตติกร ขุนโสม]], [[อัมรินทร์ สิมะโรจน์]], [[รติพงษ์ ภู่มาลี]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[นายฮ้อยทมิฬ]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[ภัทรเดช สงวนความดี]], [[ฝนทิพย์ วัชรตระกูล]], [[ธนากร ศรีบรรจง]], [[ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส]], [[คริษฐา สังสะโอภาส]], [[กรรณาภรณ์ พวงทอง]], [[ไผ่ พงศธร]], [[ข้าวทิพย์ ธิดาดิน]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[บาปบริสุทธิ์]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[รพีภัทร เอกพันธ์กุล]], [[ปุณยาพร พูลพิพัฒน์]], [[นนทพันธ์ ใจกันทา]], [[อนิสา นูกราฮา]], [[ปรมิณ ศิระวนาดร]], [[วรพล จินตโกศล]], [[ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์]], [[ธัญญวีร์ ชุณหสวัสดิกุล]], [[ชาลีน่า ไบเลย์]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[ภูตสาวสื่อรัก]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[โตนนท์ วงบุญ]], [[พัชญา เพียรเสมอ]], [[พสธร ทรงถาวรทวี]], [[ณิชานันท์ ฝั้นแก้ว]], [[ธรณสร กุมชพร]], [[พงษธัช รัตนเศรณี]], [[ภัทรานิษฐ์ วิริยะบำรุงกิจ]], [[วิยะดา อุมารินทร์]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[มหาหิน]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[จิณณะ นวรัตน์]], [[พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์]], [[วาทิต โสภา]], [[จิลล์ โรเจอร์]], [[ไพศาล ขนหนู]], [[รัญดภา มันตะลัมพะ]], [[อติรุจ สิงหอำพล]], [[นวพล ภูวดล]], [[รัตติกร ขุนโสม]], [[สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[มัสยา]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[มิกค์ ทองระย้า]], [[มุกดา นรินทร์รักษ์]], [[อานัส ฬาพานิช]], [[พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์]], [[สุภาพร มะลิซ้อน]], [[ชนกันต์ พูนศิริวงศ์]], [[ริญญารัตน์ วัชรโรจน์สิริ]], [[พลอยไพลิน ตั้งประภาพร]], [[ปิติพน พรตรีสัตย์]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[มายา (ละครโทรทัศน์) | มายา ]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[อารักษ์ อมรศุภศิริ]], [[อุษามณี ไวทยานนท์]], [[วศิน อัศวนฤนาท]], [[เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค]], [[เขตต์ ฐานทัพ]], [[ขอขวัญ เรสตอล]], [[อังคณา วรรัตนาชัย]], [[พรรัมภา สุขได้พึ่ง]], [[ธัญสินี พรมสุทธิ์]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[มือปืนพ่อลูกติด]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[จุติ จำเริญเกตุประทีป]], [[อัปสรสิริ อินทรคูสิน]], [[พิชยดนย์ พึ่งพันธ์]], [[ภูษณะ บัวงาม]], [[กัญญกร พินิจ]], [[พงษธัช รัตนเศรณี]], [[ญดา สุวรรณปัฏนะ]], [[ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[แม่สื่อจอมป่วน]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล]], [[พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์]], [[วัชรบูล ลี้สุวรรณ]], [[ธัญยกันต์ ธนกิตติ์ธนานนท์]], [[พัฒนพล มินทะขิน]], [[ณธิดา ภัทรชาญไชย]], [[ไดสุเกะ สุกี้คาวา]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[ละอองดาว (ละครโทรทัศน์)|ละอองดาว]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[อรรคพันธ์ นะมาตร์]], [[ทิสานาฏ ศรศึก]], [[ปุณยาพร พูลพิพัฒน์]], [[เคลลี่ ธนะพัฒน์]], [[อาภา ภาวิไล]], [[ดนัย สมุทรโคจร]], [[อรุณ ภาวิไล]], [[รสริน จันทรา]], [[ปภาดา กลิ่นสุมาลย์]], [[ปริษา ทนาวิวัฒน์]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[ลูกหลง]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[ชยพล บุนนาค]], [[ฉัตรดาว สิทธิผล]], [[พสธร ทรงถาวรทวี]], [[ฐิตินันท์ สุวรรณถาวร]], [[ศรุต วิจิตรานนท์]], [[ธมลพรรณ์ ภานุชิตพุทธิวงศ์]], [[คีตภัทร อันติมานนท์]], [[พลอยไพลิน ตั้งประภาพร]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[เล่ห์รักยาใจ]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์]], [[พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์]], [[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]], [[อธิชนัน ศรีเสวก]], [[นวพล ภูวดล]], [[ปราณวรินทร์ ปามี]], [[ณัฐชยกานต์ ปากหวาน]], [[สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[ว่าความตามรัก]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[วรากร ศวัสกร]], [[บารมิตา สาครจันทร์]], [[ณัฐชนน ภูวนนท์]], [[ณธษา เวชประสิทธิ์]], [[ณัฏฐกันย์ อัมพรพงษ์]], [[วิชญะ จารุจินดา]], [[สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ]], [[ธนากร คงเจริญ]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[วังนางโหง]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์]], [[ทัศนียา การสมนุช]], [[ปุณยาพร พูลพิพัฒน์]], [[นพพล พิทักษ์โล่พานิช]], [[ปิติพน พรตรีสัตย์]], [[ดรัลชรัส ศุขีวิริยะ]], [[วิรายา ภัทรโชคชัย]], [[เชื้อชาตินที วงษ์สวัสดิ์ปภา]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[วิหคหลงลม]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[แซมมี่ เคาวเวลล์]], [[เคลลี่ ธนะพัฒน์]], [[อานัส ฬาพานิช]], [[กิตตน์ก้อง ขำกฤษ]], [[กรรณาภรณ์ พวงทอง]], [[ธีร์ วณิชนันทธาดา]], [[กัญญกร พินิจ]], [[สิรินทร์ ก่อเกียรติ]], [[ศตวรรษ ดุลยวิจิตร]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[สัมปทานหัวใจ]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[ศุกลวัฒน์ คณารศ]], [[วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร]], [[จิณณะ นวรัตน์]], [[ฮาน่า ลีวิส]], [[ณัฐวัฒน์ เปล่งศิริวัธน์]], [[อธิชนัน ศรีเสวก]], [[ธัญญชล สถิรบุตร]], [[นิชานันท์ ฝั้นแก้ว]], [[อติรุจ สิงหอำพล]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[สายโลหิต]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[ศรัณย์ ศิริลักษณ์]], [[ชนะพล สัตยา]], [[ทิสานาฏ ศรศึก]], [[อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา]], [[กวิตา รอดเกิด]], [[ณัฐชา นวลแจ่ม]], [[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]], [[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]], [[รชนีกร พันธุ์มณี]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[สารวัตรแม่ลูกอ่อน]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[อาภา ภาวิไล]], [[ชนกันต์ พูนศิริวงศ์]], [[พรหมพิริยะ ทองพุทธรักษ์]], [[ภัทรานิษฐ์ วิริยะบำรุงกิจ]], [[เกียรติศักดิ์ อุดมนาค]], [[ปิยา พงศ์กุลภา]], [[ปราบ ยุทธพิชัย]], [[โสภิตสุดา อิทธิเมธินทร์]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[สื่อสองโลก]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[ปาณิชดา แสงสุวรรณ]], [[วรากร ศวัสกร]], [[บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์]], [[จาด้า อินโตร์เร]], [[ณรงค์ฤทธิ์ รัตนภักดี]], [[วรางคนาง วุฑฒยากร]], [[พรสวรรค์ มะทะโจทย์]], [[ช้องมาศ บางชะวงษ์]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[สุดรักสุดดวงใจ]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[ณทรรศชัย จรัสมาส]], [[ศรัณย่า ชุณหศาสตร์]], [[สันติสุข พรหมศิริ]], [[บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์]], [[ปริตา ไชยรักษ์]], [[ศรุต สุวรรณภักดี]], [[ญดา สุวรรณปัฎนะ]], [[แพรอิศรา ปูคะวนัช]] ||align="center"|
|-
| align = "center"| '''[[หงส์เหนือมังกร]]''' ||align="center"| ||align="center"| - [[เมลดา สุศรี]], [[กฤตฤทธิ์ บุตรพรม]], [[อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์]], [[ชยพล บุนนาค]], [[อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์]], [[ตฤณ เศรษฐโชค]], [[อัญษนา บุรานันท์]], [[สิริลภัส กองตระการ]] ||align="center"|
|-
|}
674

การแก้ไข