ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เอชดี"

 
== รายชื่อละครที่ถ่ายทำเสร็จแล้ว ==
{| class="wikitable" width="100%"
# '''[[แหวนปราบมาร]]''' - [[ธนากร ศรีบรรจง]], [[อาภา ภาวิไล]], [[ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส]], [[ณธษา เวชประสิทธิ์]], [[เขาทราย แกแล็คซี่]], [[สมรักษ์ คำสิงห์]], [[คีตภัทร อันติมานนท์]], [[ณรงค์ฤทธิ์ รัตนภักดี]] (ปิดกล้องเดือนเมษายน 2559)
! ชื่อเรื่อง !! วันที่ออกอากาศ !! นักแสดงนำ !! ผลิตโดย
# '''[[คนเริงเมือง|พริ้ง คนเริงเมือง]]''' - [[อคัมย์สิริ สุวรรณศุข ]], [[เขตต์ ฐานทัพ]], [[กฤษฎา สุภาพพร้อม]], [[วัชรบูล ลี้สุวรรณ]], [[ภูริ หิรัญพฤกษ์]], [[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]], [[เมทนี บุรณศิริ]], [[โตนนท์ วงบุญ]] (ปิดกล้องเดือนพฤศจิกายน 2559)
|-
# '''[[เรือนพะยอม]]''' - [[ธาวิน เยาวพลกุล]], [[คามิลล่า กิตติวัฒน์]], [[กรรณาภรณ์ พวงทอง]], [[วาทิต โสภา]], [[ณัฐชา นวลแจ่ม]], [[ธีร์ วณิชนันทธาดา]], [[อรลีฬห์ โสตถิวันวงศ์]], [[ธัญวิสิฎฐ์ เสียงหวาน]] (ปิดกล้องเดือนธันวาคม 2559)
#| align = "center"| '''[[แหวนปราบมาร]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[ธนากร ศรีบรรจง]], [[อาภา ภาวิไล]], [[ธาราเขต เพ็ชร์สุกใส]], [[ณธษา เวชประสิทธิ์]], [[เขาทราย แกแล็คซี่]], [[สมรักษ์ คำสิงห์]], [[คีตภัทร อันติมานนท์]], [[ณรงค์ฤทธิ์ รัตนภักดี]] ||align="center"| (ปิดกล้องเดือนเมษายน 2559)
# '''[[แม่อายสะอื้น]]''' - [[ฝนทิพย์ วัชรตระกูล]], [[อรรคพันธ์ นะมาตร์]], [[พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์]], [[พรชดา เครือคช]], [[สรพงษ์ ชาตรี]], [[ปิติพน พรตรีสัตย์]], [[ปริตา ไชยรักษ์]], [[ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์]] (ปิดกล้องเดือนธันวาคม 2559)
|-
# '''[[เสน่หามายา]]''' - [[เคลลี่ ธนะพัฒน์]], [[แซมมี่ เคาวเวลล์]], [[สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์]], [[อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์]], [[พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์]], [[ภูษณะ บัวงาม]], [[พิชยดนย์ พึ่งพันธ์]], [[กชกร ส่งแสงเติม]] (ปิดกล้องเดือนธันวาคม 2559)
#| align = "center"| '''[[คนเริงเมือง|พริ้ง คนเริงเมือง]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[อคัมย์สิริ สุวรรณศุข ]], [[เขตต์ ฐานทัพ]], [[กฤษฎา สุภาพพร้อม]], [[วัชรบูล ลี้สุวรรณ]], [[ภูริ หิรัญพฤกษ์]], [[พูลภัทร อัตถปัญญาพล]], [[เมทนี บุรณศิริ]], [[โตนนท์ วงบุญ]] ||align="center"| (ปิดกล้องเดือนพฤศจิกายน 2559)
# '''[[มือเหนือเมฆ]]''' - [[ชนะพล สัตยา]], [[กวิตา รอดเกิด]], [[รพีภัทร เอกพันธ์กุล]], [[ณัฐชา นวลแจ่ม]], [[ธัญญ์ ธนากร]], [[ป่านทอทอง บุญทอง]], [[ศตวรรษ ดุลยวิจิตร]], [[สุรวุฑ ไหมกัน]], [[รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์]] (ปิดกล้องเดือนมกราคม 2560)
|-
# '''[[น้ำเซาะทราย]]''' - [[ศรราม เทพพิทักษ์]], [[สุวนันท์ คงยิ่ง]], [[โสภิตนภา ชุ่มภาณี]], [[เคลลี่ ธนะพัฒน์]], [[ชนกันต์ พูนศิริวงศ์]], [[เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค]], [[เจจินตัย อันติมานนท์]], [[กัญญกร พินิจ]] (ปิดกล้องเดือนกุมภาพันธ์ 2560)
#| align = "center"| '''[[เรือนพะยอม]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[ธาวิน เยาวพลกุล]], [[คามิลล่า กิตติวัฒน์]], [[กรรณาภรณ์ พวงทอง]], [[วาทิต โสภา]], [[ณัฐชา นวลแจ่ม]], [[ธีร์ วณิชนันทธาดา]], [[อรลีฬห์ โสตถิวันวงศ์]], [[ธัญวิสิฎฐ์ เสียงหวาน]] ||align="center"| (ปิดกล้องเดือนธันวาคม 2559)
|-
#| align = "center"| '''[[แม่อายสะอื้น]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[ฝนทิพย์ วัชรตระกูล]], [[อรรคพันธ์ นะมาตร์]], [[พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์]], [[พรชดา เครือคช]], [[สรพงษ์ ชาตรี]], [[ปิติพน พรตรีสัตย์]], [[ปริตา ไชยรักษ์]], [[ขวัญกวินท์ ธำรงรัฐเศรษฐ์]] ||align="center"| (ปิดกล้องเดือนธันวาคม 2559)
|-
#| align = "center"| '''[[เสน่หามายา]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[เคลลี่ ธนะพัฒน์]], [[แซมมี่ เคาวเวลล์]], [[สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์]], [[อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์]], [[พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์]], [[ภูษณะ บัวงาม]], [[พิชยดนย์ พึ่งพันธ์]], [[กชกร ส่งแสงเติม]] ||align="center"| (ปิดกล้องเดือนธันวาคม 2559)
|-
#| align = "center"| '''[[มือเหนือเมฆ]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[ชนะพล สัตยา]], [[กวิตา รอดเกิด]], [[รพีภัทร เอกพันธ์กุล]], [[ณัฐชา นวลแจ่ม]], [[ธัญญ์ ธนากร]], [[ป่านทอทอง บุญทอง]], [[ศตวรรษ ดุลยวิจิตร]], [[สุรวุฑ ไหมกัน]], [[รัฐศิลป์ นลินธนาพัฒน์]] ||align="center"| (ปิดกล้องเดือนมกราคม 2560)
|-
#| align = "center"| '''[[น้ำเซาะทราย]]''' -||align="center"| ||align="center"| [[ศรราม เทพพิทักษ์]], [[สุวนันท์ คงยิ่ง]], [[โสภิตนภา ชุ่มภาณี]], [[เคลลี่ ธนะพัฒน์]], [[ชนกันต์ พูนศิริวงศ์]], [[เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค]], [[เจจินตัย อันติมานนท์]], [[กัญญกร พินิจ]] ||align="center"| (ปิดกล้องเดือนกุมภาพันธ์ 2560)
|-
|}
* '''หมายเหตุ''' เรียงตามเดือนที่ละครปิดกล้อง
 
674

การแก้ไข