ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศศินา วิมุตตานนท์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
• บัณฑิตศึกษา (ปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ รุ่นที่ 21 เอกภาควิชาโฆษณา โทภาควิชาประชาสัมพันธ์
 
== ผลงาน ==
== ประสบการณ์การทำงาน ==
 
• ปี 2537 ฝึกงาน สร้างสรรค์งานโฆษณาและงานบริหารงานลูกค้า ที่บริษัทโฆษณา Dentsu Young & Rubicam
ผู้ใช้นิรนาม