ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเยสุอิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ ‘(?mi)\{\{Link FA\|.+?\}\}\n?’ ด้วย ‘’: เลิกใช้ เปลี่ยนไปใช้วิกิสนเทศ)
}}
 
'''คณะเยสุอิต'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 274</ref><ref name="คณะเยสุอิตประเทศไทย">[http://www.sjthailand.org/ คณะเยสุอิตประเทศไทย]. คณะเยสุอิตประเทศไทย. เรียกข้อมูลวันที่ 19 ต.ค. พ.ศ. 2553.</ref> (Jesuits) มีชื่อเต็มว่า '''คณะแห่งพระเยซูเจ้า'''<ref name="คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต)">[http://haab.catholic.or.th/priest/priestfr/sj.html คณะแห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต)]. หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ. เรียกข้อมูลวันที่ 19 ต.ค. พ.ศ. 2553.</ref> ({{lang-en|Society of Jesus}}; {{lang-la|Societas Iesu หรือใช้ชื่อย่อว่า “S.J.” หรือ “S.I.”}}) เป็น[[คณะนักบวชคาทอลิก]]ที่นักบุญ[[อิกเนเชียสแห่งโลโยลา]] (St.Ignatius of Loyola) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1540 นักบวชในคณะนี้มีสมญาว่า “ทหารของพระคริสต์” (Soldiers of Christ) หรือ “ทหารราบของพระสันตะปาปา” (Foot soldiers of the Pope) เพราะนักบุญอิกเนเชียสผู้ก่อตั้งเคยเป็น[[อัศวิน]]มาก่อนที่จะบวช
 
ในปัจจุบันนักบวชเยสุอิตทำงานสอนศาสนาใน 112 ประเทศและมีชื่อเสียงในทางการศึกษา การค้นคว้า และการส่งเสริม[[วัฒนธรรม]] นอกจากนั้นยังมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อ[[สิทธิมนุษยชน]]ด้วย
ผู้ใช้นิรนาม