ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตบางกอกใหญ่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[เขตบางกอกน้อย]] มี[[คลองมอญ]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[เขตพระนคร]]และ[[เขตธนบุรี]] มีแนวกึ่งกลาง[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]และ[[คลองบางกอกใหญ่]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[เขตธนบุรี]] มีคลองบางกอกใหญ่และ[[คลองบางหลวง]]เป็นเส้นแบ่งเขต
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[เขตภาษีเจริญ]] มีคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต
 
163,471

การแก้ไข