ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศเคนยา"

(ย้อนการแก้ไขที่ 6828424 สร้างโดย 1.10.192.20 (พูดคุย))
 
== การคมนาคม และ โทรคมนาคม ==
มีการสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างประเทศยูกานดาและเคนยา แต่ในหมู่บ้านต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกล การเดินทางระหว่างหมู่บ้านยังขาดความสะดวกสบาย เนื่องจากเป็นถนนลูกรัง ต่อมารัฐบาลเคนยาได้สร้างเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจในหมู่บ้านต่าง ๆ ดีขึ้น{{โครง-ส่วน}}
{{โครง-ส่วน}}
 
== วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ==
ผู้ใช้นิรนาม