ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (นักพระสัตถา)"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ศานติ ภักดีคำ. 2554. เขมรรบไทย. กทม. มติชน
{{รายการอ้างอิง}}
{{พระมหากษัตริย์กัมพูชา}}
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์กัมพูชา]]
{{เกิดปี|2083}}
ผู้ใช้นิรนาม