เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ย้อนการแก้ไขที่ 6854377 สร้างโดย พุทธามาตย์ (พูดคุย)
 
สมเด็จพระสังฆราชจะทรงมีเครื่องพระยศประกอบพระอิสริยยศสมเด็จพระสังราช ดังนี้<ref>เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑, หน้า 319</ref>
* พระแท่นสัตตะรัตนะราชบัลลังก์ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น
* พัดยศสมเด็จพระสังฆราช
* บาตร พร้อมฝาบาตร เชิงบาตรถมปัด
 
<gallery>
ไฟล์:แท่นพระสังฆราช.jpeg|พระแท่นสัตตะรัตนะราชบัลลังก์ภายใต้เศวตฉัตร 3 ชั้น
ไฟล์:พัดยศสมเด็จพระสังฆราช.jpeg|พัดยศสมเด็จพระสังฆราช
</gallery>
ผู้ใช้นิรนาม