ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร)"

ย้อนการแก้ไขที่ 6852709 สร้างโดย พุทธามาตย์ (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขของ Thai.2016 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย G doodee)
(ย้อนการแก้ไขที่ 6852709 สร้างโดย พุทธามาตย์ (พูดคุย))
| succession = [[สมเด็จพระสังฆราช]] พระองค์ที่ 20
| ดำรงพระยศ = 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
| พรรษา = {{อายุ|2491|5|9}} ปี
| สถาปนาสมณุตตมาภิเษก = 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
| สถานที่สถาปนา = [[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]
| สถานที่สิ้นพระชนม์ =
| ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)]]
226

การแก้ไข