ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การกลายพันธุ์"

'''การกลายพันธุ์''' ({{lang-en|mutation}}) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพของ[[สิ่งมีชีวิต]] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงของ[[ยีน]] ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาใหม่มีลักษณะแตกต่างจากกลุ่มปกติ<ref name="การกลายพันธุ์ หรือ การผ่าเหล่า หรือ มิวเทชั่น (Mutation) คือ อะไร (What is Mutation ?)">[http://www.thaibiotech.info/what-is-mutation.php/ การกลายพันธุ์ หรือ การผ่าเหล่า หรือ มิวเทชั่น (Mutation) คือ อะไร (What is Mutation ?)], วันที่สืบค้น 25 พฤษภาคม 2559 จาก www.thaibiotech.info.</ref>
 
== การกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตwdjwdjwdjwdjx6hpx6hp ==
== การกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตมี 2 ระ ดับ คือ ระดับ[[โครโมโซม]] (chromosomal mutation) และระดับยีนหรือ[[โมเลกุล]] [[ดีเอ็นเอ]] (DNA gene mutation)<ref name="การกลายพันธุ์ หรือ การผ่าเหล่า หรือ มิวเทชั่น (Mutation) คือ อะไร (What is Mutation ?)" /> ==
=== การเปลี่ยนแปลงระดับโครโมโซม ===
ผู้ใช้นิรนาม