ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหากัสสปะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ละเมิดลิขสิทธิ์)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| สถานที่บรรลุธรรม = พหุปุตตเจดีย์
| ตำแหน่ง =
| เอตทัคคะ = ผู้มีธุดงค์มากวัตร 13 ประการ
| อาจารย์ = [[พระโคตมพุทธเจ้า]]
| ลูกศิษย์ =
| หมายเหตุ =
}}
'''พระมหากัสสปะ''' เป็น[[พระอรหันต์]][[สาวก]]องค์หนึ่งของ[[พระโคตมพุทธเจ้า]] เป็น[[เอตทัคคะ]]ที่ทรงยกย่องและให้ถือเป็นแบบอย่างในด้าน'''ผู้ทรงธุดงค์และสรรเสริญคุณแห่งธุดงค์'''<ref name="ปฐมวรรค">[http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/tpd20.htm ปฐมวรรค], พระสุตตัตนตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ๑๔. เอตทัคควรรค ๑. ปฐมวรรค</ref> ภายหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ท่านได้เป็นประธานในการ[[สังคายนาครั้งที่หนึ่งในศาสนาพุทธ]]
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม