ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วังไกลกังวล"

 
== การเข้าเยี่ยมชม ==
ก่อนปี [[พ.ศ. 2549]]มีการบูรณะส่วนต่างและให้เข้าได้เฉพาะในสวนสาธารณะเท่านั้น โดยต้องตรวจบัตรประชาชน สามารถเข้าใช้ออกกำลังกายและใช้สถานที่ได้เฉพาะเวลาเย็นเท่านั้น<ref>ประกาศการใช้ที่พื้นที่สาธารณะในสวนสาธารณะทะเลน้อย</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม