ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาล"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''โรงพยาบาล''' หรือ '''สถานพยาบาล''' หรือ '''ศูนย์การแพทย์''' เป็นสถานที่สำหรับให้บริการด้าน[[สุขภาพ]]ให้กับ[[ผู้ป่วย]] โดยมักที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือ[[โรค]]ต่างๆ ทั้งทาง[[ร่างกาย]]และทาง[[จิตใจ]]
 
ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ถูกแบ่งประเภทตามการดูแลควบคุมบริการเป็น [[โรงพยาบาลรัฐบาล]]และ[[โรงพยาบาลเอกชน]] นอกจากนี้โรงพยาบาลยังถูกแบ่งเป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางอีก เช่น [[สถาบันมะเร็งแห่งชาติ]], [[โรงพยาบาลสงฆ์]], [[โรงพยาบาลตา]], [[โรงพยาบาลฟัน]], [[โรงพยาบาลสถาบันโรคผิวหนัง]]
 
== ดูเพิ่ม ==
13

การแก้ไข