ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ่าวไทย"

ทรัพยากรธรรมชาติที่พบในอ่าวไทย คือ [[น้ำมัน]]และ[[แก๊สธรรมชาติ]]
 
== รายชื่อจังหวัดของประเทศไทยที่มีชายฝั่งติดกับอ่าวไทย 17 จังหวัด ==
 
เรียง[[ทวนเข็มนาฬิกา]]จาก[[ชายแดน]][[กัมพูชา]]ที่[[จังหวัดตราด]] วกขึ้นอ่าวไทยตอนตัว ก แล้วลงไปจนจรดชายแดน[[มาเลเซีย]]ที่[[จังหวัดนราธิวาส]]
ผู้ใช้นิรนาม