ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชไทย"

* เครื่องประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง กลองชนะ จ่าปี่ จ่ากลอง
 
[[ไฟล์:พระโกศพระศพพระสังฆราช.jpegjpg|500px|center|thumb|พระโกศกุดั่นใหญ่ประกอบพระอิสริยยศพระศพ[[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]]]]
 
== การวางรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ของไทย ==
3,466

การแก้ไข