ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:จังหวัด/ขอนแก่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| อำเภอ = {{อำ|เมืองขอนแก่น}} • {{อำ|บ้านฝาง}} • {{อำ|พระยืน}} • {{อำ|หนองเรือ}} • {{อำ|ชุมแพ}} • {{อำ|สีชมพู}} • {{อำ|น้ำพอง}} • {{อำ|อุบลรัตน์}} • {{อำ|กระนวน}} • {{อำ|บ้านไผ่}} • {{อำ|เปือยน้อย}} • {{อำ|พล}} • {{อำ|แวงใหญ่}} • {{อำ|แวงน้อย}} • {{อำ|หนองสองห้อง}} • {{อำ|ภูเวียง}} • {{อำ|มัญจาคีรี}} • {{อำ|ชนบท}} • {{อำ|เขาสวนกวาง}} • {{อำ|ภูผาม่าน}} • {{อำ|ซำสูง}} • {{อำ|โคกโพธิ์ไชย}} • {{อำ|หนองนาคำ}} • {{อำ|บ้านแฮด}} • {{อำ|โนนศิลา}} • {{อำ|เวียงเก่า}}
| เทศบาล =
* [[เทศบาลนครขอนแก่น|นครขอนแก่น]]
* [[เทศบาลเมืองกระนวน|เมืองกระนวน]]
* [[เทศบาลเมืองชุมแพ|เมืองชุมแพ]]
* [[เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม|เมืองบ้านทุ่ม]]
* [[เทศบาลเมืองบ้านไผ่|เมืองบ้านไผ่]]
* [[เทศบาลเมืองเมืองพล|เมืองเมืองพล]]
* [[เทศบาลเมืองศิลา|เมืองศิลา]]
}}<noinclude>
</noinclude>
ผู้ใช้นิรนาม