ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองนครพนม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอเมืองนครพนมประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 14 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลเมืองนครพนม]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองและตำบลหนองแสงทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลอาจสามารถและตำบลหนองญาติ
* '''เทศบาลตำบลหนองญาติ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองญาติทั้งตำบล (นอกเขตเทศบาลเมืองนครพนม)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทรายทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาราชควายทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุรุคุทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านผึ้งทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอาจสามารถทั้งตำบล (นอกเขตเทศบาลเมืองนครพนม)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขามเฒ่าทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกลางทั้งตำบล
* [[สวนหลวง ร.9]]
* [[หาดทรายทองศรีโคตรบูร]]
* [[หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม]] (บ้านท่านประธานโฮจิมินห์)
* [[อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์]]
* [[หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์]]
* [[เขื่อนหน้าเมืองนครพนม]]
126,970

การแก้ไข